Bibliography

2019
© Oto Zimmermann
Area
Araneae
Authors
Mgr. Pavel Just, RNDr. Petr Dolejš, Ph.D., Věra Opatová
Abstract
Species-specific patterns of courtship behaviour are often used in wolf spider species delimitation. However, differences in courtship patterns are rarely assessed in an evolutionary context. The wolf spider genus Alopecosa comprises 150 species, for which the distribution and mating periods commonly overlap. We analysed the courtship and copulatory behaviour of 14 European Alopecosa species that are traditionally classified into four sibling species complexes (groups) and sequenced one mitochondrial (COI) and two nuclear genes (28S, H3) to reconstruct their phylogenetic relationships. The courtship behaviour of Alopecosa wolf spiders includes 17 elements, involving palpal, pedal, opisthosomal and whole-body movements. The observed courtship and copulation behaviours exhibit both conserved elements and species-specific combinations of traits. The results of the phylogenetic analyses were largely incongruent with the traditional, morphology-based grouping. Species from the ‘pulverulenta’ group formed a monophylum, although members of the ‘striatipes’ and ‘fabrilis’ groups were recovered as para- or polyphyletic. Furthermore, monophyly of Alopecosa was not recovered. We provide a checklist of species-specific traits presented during courtship and copulation that can be used to identify sibling species complexes.

2018
© Oto Zimmermann
Area
Pseudoscorpiones
Authors
RNDr. František Šťáhlavský, Ph.D., RNDr. Karel Tajovský, CSc., Mgr. Pavel Just
Abstract

Štírci, čítající kolem 3 500 druhů (Harvey 2013), jsou čtvrtým nejpočetnějším řádem pavoukovců. Navzdory tomu zůstávají poměrně málo studovanou skupinou, což je pravděpodobně dáno zejména jejich malou velikostí (většinou kolem 2 mm) a uniformní vnější morfologií. Na našem území bylo doposud zaznamenáno 38 druhů štírků ze sedmi čeledí (Christophoryová et al. 2012a), což je výrazně méně než v sousedních státech (Německo – 49 druhů, Rakousko – 71 druhů, Slovensko – 56 druhů) (Mahnert 2011, Christophoryová et al. 2011a, b, 2012a, b, c, Harvey 2013, Gardini 2014, Krajčovičová & Christophoryová 2017, Krajčovičová et al. 2017). To je způsobeno zejména geografickou polohou České republiky, jelikož se u nás, na rozdíl od výše uvedených sousedních států, nevyskytují některé karpatské a alpské druhy. Je nicméně dlužno dodat, že z okrajových oblastí České republiky, kde by se tyto druhy mohly vyskytovat, nemáme dostatečné množství údajů, a to i přes to, že výzkum štírků má na našem území poměrně dlouhou tradici. První druh z oblasti České republiky popsal již Preyssler (1790) a řada prací se tomuto řádu věnovala i na přelomu 19. a 20. století (souhrnně viz Christophoryová et al. 2012a). Pak se ale souhrnnější práce, s výjimkou Vernerova (1971) klíče, začínají objevovat až před třiceti lety (Ducháč 1988). Od té doby jsou postupně publikovány záznamy prvonálezů vzácných druhů (Schmarda 1995, Ducháč 1998, Šťáhlavský & Ducháč 2001) a větší pozornost je věnována i podrobnějším faunistickým studiím větších území (Šťáhlavský 2001, 2006a, 2006b, 2011, Šťáhlavský & Krásný 2007, Šťáhlavský & Tuf 2009, Krajčovičová et al. 2013, Šťáhlavský & Chytil 2013). Tyto studie se ale doposud soustředily zejména na zoogeograficky nejatraktivnější oblasti především z nižších nadmořských výšek v rámci České republiky (zejména Jižní Čechy a Morava, Střední Čechy) a tomu často odpovídá i podíl jednotlivých druhů a jejich vyšší počet. V předkládané práci se proto soustředíme na oblast Chráněné krajinné oblasti Brdy a jejího nejbližšího okolí. Vlastní CHKO představuje území se speciálním managementem a vysokým podílem lesních společenstev s okolím zahrnujícím klasickou otevřenou hospodářsky využívanou krajinu (http://brdy.ochranaprirody.cz/). Studované území navíc leží ve středních nadmořských výškách, odkud je o štírcích zatím z České republiky k dispozici jen nižší množství konkrétních faunistických údajů.


2018
© Oto Zimmermann
Area
Opiliones
Authors
RNDr. František Šťáhlavský, Ph.D., Mgr. Pavel Just
Abstract

The knowledge of cytogenetics in the harvestmen family Phalangiidae has been based on taxa from the Northern Hemisphere. We performed cytogenetic analysis on Guruia africana (Karsch, 1878) (2n=24) and four species of the genus  Rhampsinitus Simon, 1879 (2n=24, 26, 34) from South Africa. Fluorescence in situ hybridization with an 18S rDNA probe was used to analyze the number and the distribution of this cluster in the family Phalangiidae for the first time. The results support the cytogenetic characteristics typical for the majority of harvestmen taxa, i.e. the predominance of small biarmed chromosomes and the absence of morphologically well-differentiated sex chromosomes as an ancestral state. We identified the number of 18S rDNA sites ranging from two in R. qachasneki Kauri, 1962 to seven in one population of R. leighi Pocock, 1903. Moreover, we found differences in the number and localization of 18S rDNA sites in R. leighi between populations from two localities and between sexes of R. capensis (Loman, 1898). The heterozygous states of the 18S rDNA sites in these species may indicate the presence of XX/XY and ZZ/ZW sex chromosomes, and the possible existence of these systems in harvestmen is discussed. The variability of the 18S rDNA sites indicates intensive chromosomal changes during the differentiation of the karyotypes, which is in contrast to the usual uniformity in chromosomal morphology known from harvestmen so far.


Media

11/15/2016Nebezpečný pavouk v obchodním řetězci (20:00)
Linkwww.barrandov.tv
AuthorsMgr. Pavel Just
07/14/2016Díky svlékání získá sklípkan nový kožich
Linkhobby.idnes.cz
AuthorsMgr. Pavel Just
06/02/2016Zvláštní pavouk
Linkwww.prirodovedci.cz
AuthorsMgr. Pavel Just
SpeciesScytodes thoracica (Latreille, 1802) ES
01/08/2016Jak přezimují pavouci?
Linkwww.prirodovedci.cz
AuthorsMgr. Pavel Just
SpeciesTenuiphantes cristatus (Menge, 1866) ES
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) ES
07/07/2015Jak se vám může rozlézt po domě celé hnízdo mladých křižáků
Linkhobby.idnes.cz
AuthorsMgr. Pavel Just
SpeciesAraneus diadematus Clerck, 1757 ES
09/04/2014Takto pavouk zabalí a vysaje oběť, která se mu zamotá do sítě
Linkhobby.idnes.cz
AuthorsMgr. Pavel Just
SpeciesAraneus diadematus Clerck, 1757 ES
08/28/2014Nejen zápřednice, i další pavouci v Česku umějí bolestivě kousnout
Linkhobby.idnes.cz
AuthorsMgr. Pavel Just
SpeciesEratigena atrica (C. L. Koch, 1843) ES
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) ES
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) ES
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) ES
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) VU
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) ES