Records by time  
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) Endangered 16× 18× 39×

Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778)

Czech nameskákavka mravenčí
Threat levelEndangered
Records39 nálezů, 23 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2024 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - Transp.
Phytogeographic area
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Humidity
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
very humid
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Herb layer
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Altitude150-550

Bibliography

 © Oto Zimmermann

Skákavky (Salticidae) patří díky svým dvěma velkým očím, pestrému zbarvení a schopnosti skákat na velké vzdálenosti k nejpopulárnějším pavoukům. Málokdo už ale ví, že jde o druhově vůbec nejdiverzifikovanější čeleď pavouků na světě – v současnoti známe 6 089 druhů, z toho v Evropě 345. Především v tropických a subtropických oblastech žijí skákavky věrně napodobující mravence. Několik takových druhů se ale vyskytuje i u nás.

Letošní pavouk roku – skákavka mravenčí (Myrmarachne formicaria) – obývá palearktickou oblast včetně Evropy a byl také zavlečen do USA. V České republice ho najdeme především v níže položených oblastech s teplejším klimatem. Kvůli vazbě na mizející typy mokřadů byla tato skákavka zařazena mezi ohrožené druhy.Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (39 used records)
Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Prosev1012
Individuální sběr68417
Vysavač7503
Neurčeno50713
Zemní past2003
Sklepávání1101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (39 used records)
Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Ruderály1001
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod6318
Neurčeno95816
Ostřicové porosty stojatých vod0011
Travnaté stepi0202
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0011
Okraje silnic2002
Xerotermní travinobylinná společenstva0202
Suché louky1012
Močály2103
Slaniska1101
 MalesFemalesJuvenilesRecords