Records by time  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Panamomops mengei Simon, 1926 Not endangered 147× 14× 161×

Panamomops mengei Simon, 1926

Czech namepavučenka ouškatá
Threat levelNot endangered
Records161 nálezů, 34 kvadrátů
First record 1967, F. Miller, Miller 1971
Last record 2023 , Kryštof Rückl
Distribution areaEuropean - ME (West Siberia, Kz.
Phytogeographic area
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Humidity
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Altitude150-1400

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (161 used records)
Panamomops mengei Simon, 1926 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Prosev111109
Zemní past8133066
Neurčeno714016
Smyk0001
Individuální sběr8704
Eklektor4061065
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (161 used records)
Panamomops mengei Simon, 1926 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Dubohabřiny0101
Lužní lesy nížin5302
Neurčeno2121028
Lesy5756072
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0101
Výsadby jehličnanů1512018
Xerotermní travinobylinná společenstva4002
Přirozené lesy0101
Reliktní bory na skalách1504
Bučiny nižších poloh6707
Acidofilní bory1710016
Suché doubravy6103
Výsadby listnáčů9802
Lesostepní doubravy6004
 MalesFemalesJuvenilesRecords