Bibliography

2022
 © Ondřej Machač
Area
Newsletter
Authors
Mgr. Antonín Roušar, Mgr. Jan Dolanský, Jan Erhart, MUDr. Kryštof Rückl, RNDr. Milan Řezáč, Ph.D., Mgr. Ondřej Machač, Ph.D., RNDr. Pavel Pech, Ph.D., RNDr. Petr Dolejš, Ph.D., Radek Šich, Viktor Střeštík, RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.
Abstract
Pavoukovci České republiky; Rod Iberina (Hahniidae); „Divnej Pholcus“ v Brně; Druhý dodatek ke Katalogu pavouků České republiky a k červenému seznamu; druhy objevené v letech 2008–2020; Jak je to s prvonálezem křižáka Neoscona adianta v Česku?; Jak jsem přišel k výjimečnému nálezu; Drassyllus vinealis (Kulczyński (1897) a Erigonoplus foveatus (Dahl, 1912) na svahu u řeky Ohře; Pazora slíďákovitá opět v České republice; Mravenci na vláknech; Hrabalky (Pompilidae) – specialisté na lov pavouků X: rod Priocnemis; Česká bibliografie; Britská bibliografie – The Newsletter 152 a 153
 

Statistics

Found

  • Records 54
  • Species 46
  • Genera 36
  • Squares 13

Identified

  • Records 49
  • Species 43
  • Genera 33
  • Squares 12