Records by time  
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Berlandina cinerea (Menge, 1872) Strongly endangered 27× 30× 57×

Berlandina cinerea (Menge, 1872)

Czech nameskálovka popelavá
Threat levelStrongly endangered
Records57 nálezů, 12 kvadrátů
First record 1961, J. Buchar, Buchar 1970b
Last record 2023 , Viktor Střeštík
Distribution areaEuropean - eM (Kz.
Phytogeographic area
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Humidity
very dry (Preference: Vysoká)
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Altitude200-450

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (57 used records)
Berlandina cinerea (Menge, 1872) ENMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr13228
Zemní past155505043
Neurčeno0104
Fotografie0101
Prosev1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (57 used records)
Berlandina cinerea (Menge, 1872) ENMalesFemalesJuvenilesRecords
Jeskyně0101
Neurčeno96323424
Písčiny2881712
Skalní stepi na jiných horninách0101
Vřesoviště nižších poloh5302
Suché louky13508
Stinné skály nižších poloh3101
Reliktní bory na skalách7202
Porosty borůvek16104
Skalní stepi na vápenci1012
 MalesFemalesJuvenilesRecords