Records by time
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona germanica Thorell, 1871 Endangered 1x 8x 37x 46x

Clubiona germanica Thorell, 1871

Czech namezápředník německý
Threat levelEndangered
Records46 nálezů, 24 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record 1999 , jst
Distribution areaPalaearctic - Transp.
Phytogeographic area(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid, humid
StratumShrub layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-500

Bibliography

© Oto Zimmermann

V roce 2012–2013 byl proveden první inventarizační průzkum pavouků v NPR Zástudánčí. Na území rezervace bylo zjištěno 117 druhů pavouků z 21 čeledí. Druhy Arctosa cinerea, Caviphantes saxetorum, Clubiona germanica a Sitticus dzieduszyckii jsou zařazeny v červeném seznamu pavouků ČR a jsou zároveň nejvýznamnějšími nálezy. Pavučenka Caviphantes saxetorum je novým druhem pro Českou republiku. Nejzajímavější společenstvo pavouků bylo zjištěno na štěrkových náplavech v meandru řeky Moravy.Statistics

By month


By altitude


By collecting method (20 used records)
Clubiona germanica Thorell, 1871 VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Smyk5407
Zemní past2105
Individuální sběr3908
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (21 used records)
Clubiona germanica Thorell, 1871 VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Břehy tekoucích vod1202
úhory0101
písčiny0201
bažinné olšiny1202
rašeliniště1302
luční ostřicové mokřady0101
dubohabřiny2103
mokré louky0001
Lesní okraje0001
suché křoviny0101
údolní jasanoolšové luhy3103
horská vřesoviště0101
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
travnaté stepi1101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020