Records by time
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona germanica Thorell, 1871 Endangered 1x 8x 37x 1x 47x

Clubiona germanica Thorell, 1871

Czech namezápředník německý
Threat levelEndangered
Records47 nálezů, 25 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record 2018 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - Transp.
Phytogeographic area(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid, humid
StratumShrub layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-500

Bibliography

© Oto Zimmermann

V roce 2012–2013 byl proveden první inventarizační průzkum pavouků v NPR Zástudánčí. Na území rezervace bylo zjištěno 117 druhů pavouků z 21 čeledí. Druhy Arctosa cinerea, Caviphantes saxetorum, Clubiona germanica a Sitticus dzieduszyckii jsou zařazeny v červeném seznamu pavouků ČR a jsou zároveň nejvýznamnějšími nálezy. Pavučenka Caviphantes saxetorum je novým druhem pro Českou republiku. Nejzajímavější společenstvo pavouků bylo zjištěno na štěrkových náplavech v meandru řeky Moravy.Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (22 used records)
Clubiona germanica Thorell, 1871 VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr310010
Zemní past2105
Smyk2303
Prosev3104
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (22 used records)
Clubiona germanica Thorell, 1871 VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Rákosiny, orobincové porosty0101
Břehy tekoucích vod1202
Luční úhory0101
Písečné přesypy0201
Bažinné olšiny1202
Vrchoviště1001
Slatiniště0101
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy2103
Lesní okraje0001
Vlhké louky0001
Křoviny a skupiny stromů mimo les0101
Lužní lesy3103
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0101
Rašeliniště a slatiniště0301
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
Xerotermy na jiných podkladech1101
 MalesFemalesJuvenilesRecords