Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Gongylidiellum murcidum Simon, 1884 Endangered 78x 3x 81x

Gongylidiellum murcidum Simon, 1884

Czech namepavučenka vlnková
Threat levelEndangered
Records81 nálezů, 18 kvadrátů
First record 1961, J. Martínek, Buchar 1981a
Last record 2016 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - E-T
Phytogeographic area(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax
Humidityvery humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open
Hojnost výskyturare
Altitude200-500

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (38 used records)
Gongylidiellum murcidum Simon, 1884 VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Prosev2908
Zemní past151016
Žlutá miska0101
Sklepávání0101
Individuální sběr3605
Smyk3907
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (34 used records)
Gongylidiellum murcidum Simon, 1884 VUMalesFemalesJuvenilesRecords
lužní lesy nížin9108
bylinné porosty břehů0101
výsadby jehličnanů0101
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1504
luční ostřicové mokřady1102
Horské biotopy0101
bučiny nižších poloh0101
Močály3003
ostřicové porosty stojatých vod2103
mokré louky1001
Polní biotopy1001
bažinné olšiny1001
rašeliniště1203
haldy a výsypky1001
údolní jasanoolšové luhy1503
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020