Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený 1254× 123× 1384×

Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855)

České jménopunčoškář lesní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy1384 nálezů, 152 kvadrátů
První nález 1889, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2022 , Alice Háková
Areál rozšířeníEuropean - ME
Fytogeografická oblastMeso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-1250

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1384 použitých nálezů)
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past40354363651101
Individuální sběr8956178
Podzemní trubkové pasti0101
Prosev3410010
Neurčeno3695735165
Smyk8811021
Sklepávání2103
Eklektor6505
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1384 použitých nálezů)
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Paseky16144060
Suché louky15107
Bučiny nižších poloh556630128
Lesy143261541
Výsadby jehličnanů247583104
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny4104
Zahradnicky utvářené zahrady a parky1201
Suťové a roklinové lesy31126162
Suché doubravy29925465
Horské bučiny14519041
Neurčeno57881306263
Dubohabřiny51904
Vlhké doubravy1001
Lužní lesy nížin11917327
Horské smrčiny517014
Rašelinné bory91010
Mezofilní louky9504
Lesní okraje424316
Stinné skály nižších poloh9206
Kamenolomy18208
Skalní stepi na vápenci3002
Kamenité suti nižších poloh1537045
Mokřadní vrbiny1001
Rašeliniště917025
Suché křoviny9006
Mokřadní olšiny15818042
Lesy vyšších poloh a strmých svahů400536586
Břehy tekoucích vod26211057
Lesostepní doubravy192016
Skalní a suťové biotopy25307
Pastviny1001
Přirozené lesy32223193
Haldy a výsypky17105
Bylinné porosty břehů313011
Luční ostřicové mokřady817010
Porosty borůvek2003
Mokré louky581020
Podmáčené smrčiny138012
Reliktní bory na skalách2002
Acidofilní bory826028
Močály11005
Výsadby listnáčů141008
Štěrkové břehy řek2001
Ruderály4202
Xerotermní travinobylinná společenstva4211020
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod11102
Louky4004
Polní biotopy7003
Stojaté a pomalu tekoucí vody291001
 SamciSamiceMláďataNálezy