Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Moebelia penicillata (Westring, 1851) Not endangered 1x 3x 25x 26x 55x

Moebelia penicillata (Westring, 1851)

Czech namepavučenka štětcovitá
Threat levelNot endangered
Records55 nálezů, 31 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record 2021 , Ondřej Machač
Distribution areaEuropean (U
Phytogeographic areaThermo, Meso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid
StratumTree trunks
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-500-1100

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (35 used records)
Moebelia penicillata (Westring, 1851) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr1715018
Zemní past6308
Nárazová past2002
Eklektor20105
Sklepávání0101
Smyk1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (22 used records)
Moebelia penicillata (Westring, 1851) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Skupiny stromů, remízky < 1 ha0201
horské smrčiny1201
městské parky3101
Lužní lesy20105
Lesy2002
Vrchoviště2002
Ovocné sady1001
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy2002
Přirozené lesy0101
Křoviny a skupiny stromů mimo les3003
Kultury listnáčů1102
Břehy tekoucích vod1101
 MalesFemalesJuvenilesRecords