Records by time
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) Almost threatened 48x 8x 56x

Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770)

Czech nameslíďák tatarský
Threat levelAlmost threatened
Records56 nálezů, 25 kvadrátů
First record 1924, J. Kratochvíl, Kratochvíl 1951
Last record 2018 , Radek Šich
Distribution areaPalaearctic - Eastp., eM [Pan.]
Phytogeographic areaThermo
Původnost stanovišťclimax
Humiditysemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuvery rare
Altitude160-350

Bibliography

© Ota Zimmermann
Pavouci České republiky; Velké dobrodružství: Physocyclus globosus (Taczanowski, 1874) zavlečen do Evropy; Revize třesavek Pholcus phalangioides v Národním muzeu; Pavouci v hledáčku šotoušů* – Holocnemus pluchei na „hlaváku“; Slíďák tatarský (Lycosa singoriensis) na Šumavě!; Zajímavý nález dvou druhů rodu Acantholycosa na jedné mýtině; Do třetice Araneus saevus, aneb jak je to s historicky druhým nálezem křižáka stromového u nás; Pardosa maisa – slíďák slaništní?; Rodinná dovolená v Beskydech; Spojení arachnologie a kultury; Významné nálezy pavouků z ČR III./ Remarkable records of spiders from Czech Republic III.; Hrabalky (Pompilidae) rodu Anoplius – specialisté na lov pavouků; Překvapení pod mikroskopem; 30th European Congress of Arachnology; 115. arachnologický seminář Brno 2017; Šplh po vlákně; Arachnologický spravodaj; Česká bibliografie 2017; Britská bibliografie – The Newsletter 139; Pokyny pro autory

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (4 used records)
Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Fotografie031002
Individuální sběr0302
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (3 used records)
Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Ruderály021001
ruderály0101
písčité břehy0201
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2019