Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Trichoncus auritus (L. Koch, 1869) Endangered 4x 110x 12x 126x

Trichoncus auritus (L. Koch, 1869)

Czech namepavučenka ušatá
Threat levelEndangered
Records126 nálezů, 17 kvadrátů
First record 1938, A. Hoffer, Miller 1939
Last record 2009
Distribution areaEuropean - eM (U
Phytogeographic areaThermo
Původnost stanovišťclimax
Humidityvery dry, dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded
Hojnost výskyturare
Altitude300-500

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (50 used records)
Trichoncus auritus (L. Koch, 1869) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past444027
Individuální sběr617016
Prosev31207
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (49 used records)
Trichoncus auritus (L. Koch, 1869) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
osluněné skály nižších poloh5303
kamenolomy0101
Xerotermní travinobylinná společenstva0102
travnaté stepi95011
Lesy0201
skalní stepi na vápenci918016
horská vřesoviště1001
pastviny1001
lesostepní doubravy7006
suché křoviny13002
kamenité suti nižších poloh2002
dubohabřiny2002
Lesní okraje1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020