Records by time  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) Almost threatened 45× 12× 59×

Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838)

Czech namepavučenka číškovitá
Threat levelAlmost threatened
Records59 nálezů, 39 kvadrátů
First record 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Last record 2023 , Ondřej Machač
Distribution areaEuropean - eM (U
Phytogeographic area
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo (Preference: Nízká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Humidity
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Shrub layer
Keřové patro. Koruny keřů a nízkých stromků a spodní větve stromů obvykle v rozmenzí 1–5 m.
Osvětlení stanovišť
partly shaded (Preference: Nízká)
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open (Preference: Vysoká)
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
shaded (Preference: Nízká)
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Altitude200-1100

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (59 used records)
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Smyk413013
Sklepávání21008
Individuální sběr01107
Žlutá miska1001
Neurčeno410014
Prosev0201
Zemní past613015
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (59 used records)
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Horské smrčiny3405
Rašeliniště413010
Reliktní bory na skalách0302
Písčiny0201
Travnaté stepi0101
Neurčeno37012
Ostřicové porosty stojatých vod2002
Mokřadní vrbiny3403
Porosty borůvek0201
Pastviny0201
Ruderály0101
Bylinné porosty břehů0101
Kamenité suti nižších poloh1401
Močály0303
Luční ostřicové mokřady0101
Ovocné sady s luční vegetací0101
Bučiny nižších poloh0101
Dubohabřiny0101
Lesní cesta0101
Mokřadní olšiny0101
Mokré louky1101
Lesy0101
Výsadby jehličnanů0201
Přirozené lesy0202
Suché doubravy0001
Louky0003
 MalesFemalesJuvenilesRecords