Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) Almost threatened 2x 2x 84x 3x 91x

Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838)

Czech namepavučenka číškovitá
Threat levelAlmost threatened
Records91 nálezů, 33 kvadrátů
First record 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Last record 2013 , Robert Tropek
Distribution areaEuropean - eM (U
Phytogeographic areaMeso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityhumid
StratumGround layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, (partly shaded, shaded)
Hojnost výskyturare
Altitude200-1000

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (35 used records)
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Žlutá miska1001
Sklepávání0807
Prosev0201
Individuální sběr0505
Smyk48010
Zemní past211011
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (37 used records)
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
ostřicové porosty stojatých vod1001
kosodřevina3403
horská vřesoviště0201
pastviny0201
ruderály0101
bylinné porosty břehů0101
rašeliniště1907
kamenité suti nižších poloh1401
Močály0303
luční ostřicové mokřady0101
ovocné sady bez bylinné vegetace0101
podmáčené smrčiny0202
bučiny nižších poloh0101
dubohabřiny0102
Lesní cesta0101
bažinné olšiny0101
mokré louky1101
výsadby jehličnanů0201
Lesy0101
Přirozené lesy0202
horské smrčiny0101
Louky0003
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2019