Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) Almost threatened 1x 1x 45x 4x 51x

Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838)

Czech namepavučenka číškovitá
Threat levelAlmost threatened
Records51 nálezů, 34 kvadrátů
First record 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Last record 2018 , Ondřej Machač
Distribution areaEuropean - eM (U
Phytogeographic areaMeso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityhumid
StratumGround layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, (partly shaded, shaded)
Hojnost výskyturare
Altitude200-1000

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (51 used records)
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Smyk0909
Žlutá miska1001
Neurčeno410014
Individuální sběr01006
Prosev0201
Zemní past613015
Sklepávání0605
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (51 used records)
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Písčiny0201
Neurčeno37012
Porosty vysokých ostřic2002
Kosodřevina3403
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0201
Pastviny0201
Urbánní biotopy0101
Bylinné porosty na březích potoků a řek0101
Rašeliniště a slatiniště1404
Kamenité sutě1401
Vrchoviště0101
Močály0303
Přechodová rašeliniště0402
Slatiniště0101
Ovocné sady0101
Přirozené smrčiny (bory a březiny)0202
Květnaté bučiny0101
Skupiny stromů, remízky < 1 ha0101
Lesní cesta0101
Bažinné olšiny0101
Vlhké louky1101
Lesy0101
Smrkové monokultury0201
Přirozené lesy0202
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy0001
Horské smrčiny0101
Louky0003
 MalesFemalesJuvenilesRecords