Records by time
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Iberina difficilis (Harm, 1966) Endangered 1x 9x 2x 12x

Iberina difficilis (Harm, 1966)

Czech namepříčnatka tmavá
Threat levelEndangered
Records12 nálezů, 9 kvadrátů
First record 1946, F. Miller, Kůrka 2000a
Last record 2013 , Ondřej Machač
Distribution areaEuropean - ME (CZ, A, CH, SK
Phytogeographic areaOreo
Původnost stanovišťclimax
Humidityvery humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskyturare
Altitude700-1000

Bibliography

© Oto Zimmermann

Arachnologický průzkum na Mostecku a Chomutovsku byl doposud soustředěn zejména na Krušné hory (BUCHAR a HAJER 1999, 2005, 2010. ROUŠAR 2011. RŮŽIČKA a HAJER 2002, 2003), jednotlivé sběry z okolí jsou také zahrnuty v katalogu pavouků ČR (BUCHAR a RŮŽIČKA 2002), na Chomutovsku je známo také několik publikovaných sběrů Antonína Roušara (ROUŠAR 2009, 2015, 2016). Přesto údaje o výskytu pavouků z mnoha lokalit scházejí. Proto od 1. do 4. června 2017 uspořádalo Oblastní muzeum v Mostě arachnologické exkurze do nejbližšího okolí Mostu a Chomutova, kterých se zúčastnili členové České arachnologické společnosti. Jako cílové byly zvoleny lokality, na kterých se systematicky pavoukovci dosud nesbírali, ale i lokality, které by vzhledem ke svým přírodním hodnotám mohly být v budoucnu zařazeny mezi zvláště chráněná území. Tento článek předkládá seznam všech druhů pavouků, kteří byli během akce zjištěni.Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (4 used records)
Iberina difficilis (Harm, 1966) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Prosev1001
Individuální sběr1101
Zemní past4102
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (9 used records)
Iberina difficilis (Harm, 1966) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
bučiny nižších poloh1001
horské smrčiny1101
Vrchoviště91145
Bylinné porosty na březích potoků a řek1001
Lesy3101
 MalesFemalesJuvenilesRecords