Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Walckenaeria capito (Westring, 1861) Almost threatened 1x 50x 10x 61x

Walckenaeria capito (Westring, 1861)

Czech namepavučenka hlaváč
Threat levelAlmost threatened
Records61 nálezů, 33 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record 2016 , Vlastimil Růžička, Jan Dolanský
Distribution areaHolarctic, eM
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityvery dry, humid
StratumUnderground, Ground layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-1500

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (52 used records)
Walckenaeria capito (Westring, 1861) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past2719042
Smyk1001
Individuální sběr2809
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (47 used records)
Walckenaeria capito (Westring, 1861) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Kamenité sutě611017
Haldy a výsypky0002
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou2103
Xerotermy na jiných podkladech5609
Vlhké louky0101
Krátkostébelné trávníky s mechy a lišejníky0101
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy2001
Kultury listnáčů1001
Lesní okraje1001
Skalní stepi na vápencových podkladech7309
Pole2102
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020