Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841) Almost threatened 3x 1x 28x 7x 39x

Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841)

Czech nameplachetnatka křížová
Threat levelAlmost threatened
Records39 nálezů, 24 kvadrátů
First record 1889, A. Nosek, Nosek 1895
Last record 2017 , Ondřej Machač
Distribution areaHolarctic - eM
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid
StratumHerb layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskyturare
Altitude400-600

Bibliography

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (27 used records)
Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Smyk4103
Individuální sběr1304
Sklepávání0504
Prosev0101
Zemní past35010
Eklektor3205
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (27 used records)
Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Močály2202
Kamenolom0101
Kamenité sutě0101
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1102
Rašelinné březiny a bory1001
Křoviny a skupiny stromů mimo les1001
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0101
Lesy2305
Smrkové monokultury2002
Haldy a výsypky0002
Borové monokultury0101
Kultury jehličnanů1102
Luční úhory0101
Podmáčené smrčiny0201
Kulturní lesy0101
Pískovcová skalní města0101
Horské buko-jedlové lesy0201
Kultury listnáčů1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords