Records by time
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Simitidion simile (C. L. Koch, 1836) Endangered 2x 5x 30x 8x 45x

Simitidion simile (C. L. Koch, 1836)

Czech name snovačka vřesová
Threat levelEndangered
Records45 nálezů, 15 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record 2015 , Ondřej Machač
Distribution areaHolarctic, Af.
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťsemi-natural, (disturbed)
Humidityvery dry, dry
StratumHerb layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskyturare
Altitude200-400

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (15 used records)
Simitidion simile (C. L. Koch, 1836) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Smyk2505
Zemní past1023
Individuální sběr0503
Sklepávání0303
?1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (15 used records)
Simitidion simile (C. L. Koch, 1836) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
písčiny0705
reliktní bory na skalách1001
horská vřesoviště0123
A1211000101
travnaté stepi1302
ovocné sady bez bylinné vegetace0301
Xerotermní travinobylinná společenstva1102
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020