Členové ČAS na 119. semináři v Praze

Členové ČAS na 119. semináři v Praze

O společnosti

V rámci 102. arachnologického semináře, konaného 11.10.2008 v Praze, byla na své valné hromadě společnost založena jako organizace, nahrazující Arachnologickou sekci při České společnosti entomologické. Při svém vzniku čítala 51 členů.

Česká arachnologická společnost je sdružení lidí se zájmem o pavoukovce. Vedle profesionálních vědeckých pracovníků v oboru arachnologie jsou jejími členy amatérští zoologové, chovatelé, fotografové a milovníci přírody.

Společnost pro své členy pořádá odborné semináře a exkurze a vydává sborník Pavouk, ve kterém informuje o aktuálním dění v oboru.

Členem se může stát osoba po dosažení věku 15 let, se členstvím je spjat členský příspěvek 200 Kč ročně. (Viz. Stanovy)

Členové jsou pravidelně informováni o probíhajících a plánovaných akcích, o dění v české i mezinárodní arachnologické komunitě, jsou jim zasílána aktuální čísla sborníku a mají přístup k databázi literatury.

Registrace je možná zde.

Nejnovější fotografie

Nejnovější publikace

Pavouk 55 (12/2023)
 © Ondřej Machač
Autoři: Mgr. Antonín Roušar, Mgr. Jan Dolanský, Jan Erhart, RNDr. Milan Řezáč, Ph.D., Mgr. Ondřej Machač, Ph.D., Ondřej Vaněk, RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.
Druhy: Pholcus alticeps, Carniella brignolii
Pavouci České republiky; Populace vzokana vlasatého (Ischnothyreus velox, Araneae: Oonopidae) v České republice; Sametkovci (Acari: Prostigmata) ČR, aneb ne všechny sametky jsou stejné; Je Carniella brignolii (Araneae: Theridiidae) z Rumunska jiná?; Překvapení z překvapení; Pholcus alticeps ve volné přírodě; Život na spáleništi; Paralyzace pavouků; 120. seminář České arachnologické společnosti; Izrael – za pět minut dvanáct; Česká bibliografie; Nové knihy; Pokyny pro autory

Paralyzace pavouků. Paralysis of spiders. Pavouk 55: 14–16 (in Czech, English abstract)
Autoři: Jan Erhart
Exploring the interplay between wasps and spiders in nesting dynamics, this study examines how wasps temporarily paralyze spiders. It delineates sting locations and paralysis durations across species, categorized by scientist Tom Piek. Investigating diverse wasp behaviors during paralysis, venom effects, and their practical implications, the article also highlights a notable case – a spider enduring a documented 90-day paralysis, offering insights into this intricate interaction.


Překvapení z překvapení. Surprise of surprises. Pavouk 55: 11 (in Czech, English abstract)
Autoři: Mgr. Antonín Roušar
Druhy: Nigma walckenaeri, Drassodes lapidosus
Unusual loops of the seminal duct (sperm duct) in the species Drassodes lapidosus? Atypical seminal ducts in the species Nigma walckenaeri are also mentioned.

Je Carniella brignolii (Araneae: Theridiidae) z Rumunska jiná? Is Carniella brignolii (Araneae: Theridiidae) from Romania different? Pavouk 55: 9–10 (in Czech, English abstract)
Autoři: Mgr. Antonín Roušar
Druhy: Carniella brignolii
Comparison of a male from Movile Cave in Romania with an individual from Czechia revealed no morphological differences – except of the eyes.