Členové ČAS na 116. semináři v Pardubicích

Členové ČAS na 116. semináři v Pardubicích

O společnosti

V rámci 102. arachnologického semináře, konaného 11.10.2008 v Praze, byla na své valné hromadě společnost založena jako organizace, nahrazující Arachnologickou sekci při České společnosti entomologické. Při svém vzniku čítala 51 členů.

Česká arachnologická společnost je sdružení lidí se zájmem o pavoukovce. Vedle profesionálních vědeckých pracovníků v oboru arachnologie jsou jejími členy amatérští zoologové, chovatelé, fotografové a milovníci přírody.

Společnost pro své členy pořádá odborné semináře a exkurze a vydává sborník Pavouk, ve kterém informuje o aktuálním dění v oboru.

Členem se může stát osoba po dosažení věku 15 let, se členstvím je spjat členský příspěvek 200 Kč ročně. (Viz. Stanovy)

Členové jsou pravidelně informováni o probíhajících a plánovaných akcích, o dění v české i mezinárodní arachnologické komunitě, jsou jim zasílána aktuální čísla sborníku a mají přístup k databázi literatury.

Registrace je možná zde.

Nejnovější fotografie

Nejnovější publikace

Výskyt sekáče Nemastoma bidentatum (Arachnida: Opiliones: Nemastomatidae) v České republice. Occurrence of harvestmen Nemastoma bidentatum (Arachnida: Opiliones: Nemastomatidae)in the Czech Republic. Pavouk 51: 11-14 (in Czech, English abstract).
Autoři: Mgr. Antonín Roušar
Till now, only four localities with occurrence of N. bidentatum sparsum from literature. This year, I found it also in Ohře Walley by Klášterec nad Ohří. It seems that its spreading is man-mediated and secondarily also along rivers and brooks.

Prof. Dr. Jochen Martens osmdesátiletý. Pavouk 51: 24-25 (in Czech).
Autoři: Pavel Bezděčka

Dvě novinky v české opiliofauně v roce 2021. Two news in the Czech opiliofauna in 2021. Pavouk 51: 5-7 (in Czech, English abstract).
Autoři: Pavel Bezděčka
The first finds of harvestmen Leiobunum sp. A and Amilenus aurantiacus in the Czech Republic are commented here.

118. seminář České arachnologické společnosti. Pavouk 51: 22-23 (in Czech).
Autoři: MUDr. Kryštof Rückl

Rozhovor s Tondou Kůrkou. Pavouk 51: 19-22 (in Czech).
Autoři: Mgr. Ondřej Machač

Hrabalky (Pompilidae) – specialisté na lov pavouků IX: rod Arachnospila. Pavouk 51: 16-18 (in Czech).
Autoři: Jan Erhart