Records by time
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 Almost threatened 1x 134x 9x 144x

Pirata tenuitarsis Simon, 1876

Czech nameslíďák bahenní
Threat levelAlmost threatened
Records144 nálezů, 43 kvadrátů
First record 1929, J. Kratochvíl, Kratochvíl 1931
Last record 2012 , Jiří Řehounek
Distribution areaPalaearctic - E-T, Me.
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityvery humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-500

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (107 used records)
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past31982261
Smyk4203
Individuální sběr7665133
Prosev1616610
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (91 used records)
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy1001
Porosty vysokých ostřic7939110
Vlhké louky15052125
Močály6620420
Rákosiny, orobincové porosty2207
Bažinné olšiny2303
Slatiniště2202
Bylinné porosty na březích potoků a řek5203
Břehy tekoucích vod0101
Podmáčené smrčiny1001
Rašeliniště a slatiniště7020313
Lužní lesy26304
Přechodová rašeliniště0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020