Records by time
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 Almost threatened 2x 221x 9x 232x

Pirata tenuitarsis Simon, 1876

Czech nameslíďák bahenní
Threat levelAlmost threatened
Records232 nálezů, 43 kvadrátů
First record 1929, J. Kratochvíl, Kratochvíl 1931
Last record 2012 , Jiří Řehounek
Distribution areaPalaearctic - E-T, Me.
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityvery humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-500

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (104 used records)
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past339109271
Individuální sběr3333129
Prosev0264
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (91 used records)
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 LCMalesFemalesJuvenilesRecords
lužní lesy nížin1001
ostřicové porosty stojatých vod7939110
mokré louky15052125
Močály6620420
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod2207
bažinné olšiny2303
luční ostřicové mokřady2202
bylinné porosty břehů5203
Břehy tekoucích vod0101
podmáčené smrčiny1001
rašeliniště7021314
údolní jasanoolšové luhy26304
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020