Records by time  
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 Endangered 46× 42× 92×

Thanatus arenarius L. Koch, 1872

Czech namelistovník písečný
Threat levelEndangered
Records92 nálezů, 24 kvadrátů
First record 1937, V. Šilhavý, Šilhavý 1938a
Last record 2022 , Tomáš Krejčí
Distribution areaPalaearctic - E-A
Phytogeographic area
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Humidity
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Altitude200-550

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (92 used records)
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past9223345
Smyk0011
Neurčeno4526741
Individuální sběr4104
Prosev0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (92 used records)
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Neurčeno8522243
Vřesoviště nižších poloh2402
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin2001
Úhory1001
Suché louky2509
Xerotermní travinobylinná společenstva229610
Porosty borůvek7107
Pastviny4504
Suché doubravy0101
Skalní stepi na vápenci152112
Písčiny1222
 MalesFemalesJuvenilesRecords