Records by time
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 Endangered 4x 46x 26x 76x

Thanatus arenarius L. Koch, 1872

Czech namelistovník písečný
Threat levelEndangered
Records76 nálezů, 21 kvadrátů
First record 1937, V. Šilhavý, Šilhavý 1938a
Last record 2020 , Oto Zimmermann, Radek Šich, Kryštof Rückl, Václav Kroc
Distribution areaPalaearctic - E-A
Phytogeographic areaThermo
Původnost stanovišťclimax
Humidityvery dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskyturare
Altitude200-400

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (36 used records)
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr4104
Zemní past4311331
Prosev0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (47 used records)
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 VUMalesFemalesJuvenilesRecords
pískovny2001
úhory1001
Xerotermy na jiných podkladech2509
Xerotermní travinobylinná společenstva229610
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou7107
Pastviny4504
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy0101
Skalní stepi na vápencových podkladech152112
Písečné přesypy1222
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020