Records by time
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) Endangered 11x 8x 17x 5x 41x

Philodromus margaritatus (Clerck, 1757)

Czech namelistovník plochý
Threat levelEndangered
Records41 nálezů, 28 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2014 , Radek Šich
Distribution areaPalaearctic - Transp.
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditydry, semi-humid
StratumTree trunks
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-600

Bibliography

© Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Nový druh třesavky pro území České republiky, aneb další synantrop za dveřmi (nebo před?); Zajímavý nález tropické maloočky v Hranicích na Moravě; Katalogy pavouků a evidence prvonálezů; Snovačka půdní (Steatoda triangulosa) ve volné přírodě v ČR; Poznámka k výskytu listovníků Philodromus margaritatus a P. fuscomarginatusNová lokalita sklípkánka hnědého (Atypus affinis); Zoologické dny Brno 2017; Česko-britský arachnologický seminář v Praze; Exkurze Mohelenský mlýn 2017; Arachnologická exkurze Mostecko 2017; Přírodovědecký spolek Arachne; Obsah původního Arachnologického spravodaje v minulosti; Čestní členové České arachnologické společnosti; Arachnologická knihovna Jiřího Bauma; Česká bibliografie 2017; Britská bibliografie – The Newsletter 138; Inventarizace 2016; Pokyny pro autory

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (15 used records)
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr2315
Sklepávání1734
Prosev2002
Smyk1001
Zemní past2002
Eklektor0001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (15 used records)
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
městské parky1001
písčiny1011
výsadby jehličnanů0011
Floristicky pestré křoviny1001
Horské buko-jedlové lesy0201
Písečné přesypy2023
Ovocné sady1102
Reliktní bory na skalních podkladech1001
Acidofilní bukové bučiny1001
Smrkové monokultury0602
Borové monokultury0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020