Records by time  
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) Almost threatened 62× 18× 91×

Hypsosinga albovittata (Westring, 1851)

Czech namekřižák vřesový
Threat levelAlmost threatened
Records91 nálezů, 40 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record 2023 , Antonín Kůrka, Kryštof Rückl
Distribution areaPalaearctic - Transp. (Af.
Phytogeographic area
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Humidity
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Herb layer
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Altitude200-1300

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (91 used records)
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr6231025
Smyk418919
Zemní past1111118
Neurčeno5943025
Fotografie0401
Žlutá miska2002
Prosev0001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (91 used records)
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Travnaté stepi2504
Neurčeno5430028
Písčiny1705
Kamenolomy0101
Xerotermní travinobylinná společenstva812512
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0101
Louky a pastviny1401
Louky0102
Úhory1604
Skalní stepi na vápenci1315
Reliktní bory na skalách0101
Suché louky9191317
Lesy0101
Porosty borůvek1102
Lesostepní doubravy3604
Břehy tekoucích vod0011
Rašeliniště1001
Suché křoviny0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords