Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Minyriolus pusillus (Wider, 1834) Not endangered 3x 12x 231x 1x 247x

Minyriolus pusillus (Wider, 1834)

Czech namepavučenka droboučká
Threat levelNot endangered
Records248 nálezů, 51 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record 2004
Distribution areaPalaearctic - Transp., eM
Phytogeographic areaMeso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditydry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuscarce
Altitude300-600-1000

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (104 used records)
Minyriolus pusillus (Wider, 1834) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr2128018
Prosev949030
Eklektor6364031
Zemní past188023
Smyk1202
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (80 used records)
Minyriolus pusillus (Wider, 1834) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
pastviny1001
výsadby jehličnanů6667035
Lesní okraje3403
rašeliniště5509
Lesy2205
kamenité suti nižších poloh5203
horské smrčiny0204
paseky5403
horská vřesoviště0101
horské bučiny1404
Acidofilní bory2001
suché křoviny1001
Xerotermní travinobylinná společenstva1001
osluněné skály nižších poloh0001
reliktní bory na skalách2203
Kultury listnáčů1001
bažinné olšiny1102
Přirozené lesy0001
jeskyně0001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2019