Records by time  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Minyriolus pusillus (Wider, 1834) Not endangered 121× 133×

Minyriolus pusillus (Wider, 1834)

Czech namepavučenka droboučká
Threat levelNot endangered
Records133 nálezů, 53 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record 2020 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - Transp., eM
Phytogeographic area
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo (Preference: Nízká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Humidity
dry (Preference: Vysoká)
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Altitude250-1200

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (133 used records)
Minyriolus pusillus (Wider, 1834) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Prosev741024
Neurčeno47025
Individuální sběr1927018
Sklepávání1001
Zemní past2215029
Eklektor6364031
Smyk2505
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (133 used records)
Minyriolus pusillus (Wider, 1834) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Lesy3206
Reliktní bory na skalách2304
Neurčeno2164051
Pastviny1001
Výsadby jehličnanů6667035
Lesní okraje3403
Rašeliniště5509
Kamenité suti nižších poloh5203
Horské smrčiny0204
Paseky5403
Porosty borůvek0101
Horské bučiny1404
Acidofilní bory2001
Suché křoviny1001
Xerotermní travinobylinná společenstva1001
Stinné skály nižších poloh0001
Výsadby listnáčů1001
Mokřadní olšiny1102
Přirozené lesy0001
Jeskyně0001
 MalesFemalesJuvenilesRecords