Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Minyriolus pusillus (Wider, 1834) Not endangered 2x 7x 121x 1x 131x

Minyriolus pusillus (Wider, 1834)

Czech namepavučenka droboučká
Threat levelNot endangered
Records131 nálezů, 51 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record 2004
Distribution areaPalaearctic - Transp., eM
Phytogeographic areaMeso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditydry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuscarce
Altitude300-600-1000

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (106 used records)
Minyriolus pusillus (Wider, 1834) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr1927018
Sklepávání1001
Prosev640022
Zemní past2215029
Eklektor6364031
Smyk2505
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (80 used records)
Minyriolus pusillus (Wider, 1834) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Pastviny1001
Smrkové monokultury6667035
Lesní okraje3403
Přechodová rašeliniště0101
Lesy2205
Rašeliniště a slatiniště4406
Kamenité sutě5203
Horské smrčiny0204
Lesní paseky5403
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0101
Horské buko-jedlové lesy1404
Acidofilní bory2001
Křoviny a skupiny stromů mimo les1001
Xerotermní travinobylinná společenstva1001
Vrchoviště1002
Pískovcová skalní města0001
Reliktní bory na skalních podkladech2203
Kultury listnáčů1001
Bažinné olšiny1102
Přirozené lesy0001
Jeskyně0001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020