Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) Almost threatened 1x 5x 88x 10x 104x

Pelecopsis elongata (Wider, 1834)

Czech namepavučenka zakrojená
Threat levelAlmost threatened
Records104 nálezů, 45 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2019 , Antonín Roušar
Distribution areaEuropean - eM
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax
Humidityvery dry, dry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded
Hojnost výskytuscarce
Altitude300-800

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (60 used records)
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Prosev81905
Smyk3103
Zemní past4341039
Individuální sběr79012
Sklepávání1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (60 used records)
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy4004
Kultury listnáčů41301
Xerotermy na jiných podkladech815011
Louky a pastviny0101
Vlhké louky0201
Kamenité sutě1304
Lesní okraje1204
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1001
Kamenolom1001
Acidofilní bukové bučiny3205
Borové monokultury0202
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou1001
Lesy0101
Močály1001
Pískovcová skalní města71008
Kultury jehličnanů71506
Slatiniště0101
Smrkové monokultury5203
Reliktní bory na skalních podkladech6201
Suťové a roklinové lesy2001
Xerotermní travinobylinná společenstva1001
Vrchoviště1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020