Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) Almost threatened 2x 9x 142x 9x 162x

Pelecopsis elongata (Wider, 1834)

Czech namepavučenka zakrojená
Threat levelAlmost threatened
Records162 nálezů, 44 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2009
Distribution areaEuropean - eM
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax
Humidityvery dry, dry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded
Hojnost výskytuscarce
Altitude300-800

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (61 used records)
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Prosev82006
Individuální sběr49011
Zemní past4541039
Smyk3002
Sklepávání1001
?31202
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (59 used records)
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Kultury listnáčů41301
travnaté stepi815011
Louky a pastviny0101
mokré louky0201
kamenité suti nižších poloh1304
Lesní okraje1204
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1001
kamenolomy1001
bučiny nižších poloh3205
výsadby jehličnanů1219011
horská vřesoviště1001
Lesy0101
Močály1001
osluněné skály nižších poloh71008
luční ostřicové mokřady0101
dubohabřiny3003
reliktní bory na skalách6201
suťové a roklinové lesy2001
Xerotermní travinobylinná společenstva1001
rašeliniště1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2019