Records by time
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 Endangered 1x 3x 28x 36x 68x

Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839

Czech namebrabenčík lesní
Threat levelEndangered
Records68 nálezů, 24 kvadrátů
First record 1860, F. Prach, Prach 1860
Last record 2020 , Eva Líznarová
Distribution areaEuropean - Me. (U
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityvery dry, dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskyturare
Altitude200-500

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (34 used records)
Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past1616031
Prosev1001
Individuální sběr0302
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (21 used records)
Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Suťové lesy2201
Xerotermy na jiných podkladech5608
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1001
Acidofilní bory3102
Lesní okraje0001
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0001
Trnkové křoviny2101
Kamenité sutě1001
Skalní stepi na vápencových podkladech1303
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy1302
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020