Records by time
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 Almost threatened 2x 48x 17x 67x

Clubiona brevipes Blackwall, 1841

Czech namezápředník krátkonohý
Threat levelAlmost threatened
Records67 nálezů, 35 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record 2017 , Ondřej Machač
Distribution areaEuropean (Gr., Az.
Phytogeographic areaThermo, (Meso)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditydry
StratumHerb layer, Shrub layer, Tree trunks
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskyturare
Altitude200-500

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (47 used records)
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr414011
Zemní past65011
Nárazová past5104
Prosev1001
Sklepávání1506
Eklektor416013
Smyk0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (47 used records)
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Lužní lesy421013
Přirozené smrčiny (bory a březiny)0101
městské parky3102
suché lesní lemy1001
lužní lesy nížin0101
Lesní okraje1404
Skály nižších a středních výšek1001
Parky0404
Písečné přesypy3101
Reliktní bory na skalních podkladech0101
Kamenité sutě1001
Kamenolom0101
Rákosiny, orobincové porosty1202
Břehy tekoucích vod1001
Xerotermy na jiných podkladech6202
Skalní stepi na vápencových podkladech0101
Ovocné sady1001
Horské smrčiny1001
Kultury listnáčů0202
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy3205
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords