Records by time
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zora manicata Simon, 1878 Endangered 11x 227x 24x 262x

Zora manicata Simon, 1878

Czech namezora pustinná
Threat levelEndangered
Records262 nálezů, 20 kvadrátů
First record 1940, F. Miller, Miller 1947
Last record 2011 , Ondřej Machač
Distribution areaEuropean - Me. (Af.
Phytogeographic areaThermo
Původnost stanovišťclimax
Humidityvery dry, dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskyturare
Altitude200-500

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (87 used records)
Zora manicata Simon, 1878 VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr015415
Zemní past53331659
fp2320411
?0101
Prosev1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (84 used records)
Zora manicata Simon, 1878 VUMalesFemalesJuvenilesRecords
písčiny2233
skalní stepi na vápenci2625622
travnaté stepi15861230
Xerotermní travinobylinná společenstva2214
lesostepní doubravy912014
kamenité suti nižších poloh3002
dubohabřiny6207
reliktní bory na skalách1001
úhory0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2019