Records by time
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) Not endangered 1x 40x 26x 67x

Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861)

Czech namecedivečka tmavá
Threat levelNot endangered
Records67 nálezů, 38 kvadrátů
First record 1940, F. Miller, Miller 1947
Last record 2019 , Vlastimil Růžička
Distribution areaEuropean - eM (U
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityvery dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-500

Bibliography

 © Oto Zimmermann
Pavouci České republiky; Kamenožrout zelený; Hahnia microphthalma; Palliduphantes ericaeus (Blackwall, 1853) (Araneae:Linyphiidae) - nový druh pro Českou republiku; Holocnemus pluchei (Scopoli, 1763) a Uloborus plumipes (Lucas, 1846) v Brně; Beskydské tajemství – Ischyropsalis manicata; Méně známé druhy pavouků – Cozyptila blackwalli; Determinace samců Argenna patula a Argenna subnigra; Nález vzácné snovačky Theridion boesenbergi Strand, 1904 na okraji PP Plziny u Bechyně; Nález sklípkánka v bučině; Manuál k nálezové databázi České arachnologické společnosti; Sezónní adaptabilita?; Preparace, mikroskopování a fotografování drobných objektů; Zoodny Ostrava 2014; Arachnologická exkurze – Lednicko 2014; Druhá arachnologická exkurze – Beskydy 2014; K významnému životnímu jubileu Jaromíra Hajera; Česká bibliografie; Inventarizace 2013; Britská bibliografie – The Newsletter 128 a 129; Zajímaví pavouci Peru v obrazech

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (67 used records)
Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr51008
Zemní past3433228
Neurčeno2318024
Žlutá miska1001
Smyk2306
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (67 used records)
Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Neurčeno4114036
Xerotermní travinobylinná společenstva1505
Jednoletá vegetace vlhkých písků0101
Pastviny1101
Kamenolom0101
Porosty vysokých ostřic0101
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou2002
Cesty, silnice1001
Haldy a výsypky53327
Xerotermy na jiných podkladech5604
Slaniska3001
Skalní stepi na vápencových podkladech3105
Reliktní bory a borové doubravy vátých písků3001
Parky0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords