Records by time
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) Endangered 1x 5x 71x 34x 111x

Bassaniodes robustus (Hahn, 1832)

Czech nameběžník velký
Threat levelEndangered
Records111 nálezů, 35 kvadrátů
First record 1869, A. Nosek, Nosek 1895
Last record 2011 , Filip Trnka
Distribution areaPalaearctic - E-A (Af.
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax
Humidityvery dry, dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskyturare
Altitude200-700

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (66 used records)
Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr75011
Zemní past6214953
Prosev2102
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (65 used records)
Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
lesostepní doubravy1001
travnaté stepi0202
mezofilní louky1001
suché lesní lemy2001
Xerotermy na jiných podkladech1704
Skalní stepi na vápencových podkladech208929
Lesní okraje7203
Xerotermní travinobylinná společenstva12118
Přirozené lesy5002
Floristicky pestré křoviny0001
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy22109
Polní úhory2001
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy2001
Louky a pastviny0202
 MalesFemalesJuvenilesRecords