Records by time
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) Endangered 2x 9x 134x 32x 177x

Bassaniodes robustus (Hahn, 1832)

Czech nameběžník velký
Threat levelEndangered
Records177 nálezů, 35 kvadrátů
First record 1869, A. Nosek, Nosek 1895
Last record 2011 , Filip Trnka
Distribution areaPalaearctic - E-A (Af.
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax
Humidityvery dry, dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskyturare
Altitude200-700

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (66 used records)
Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr67012
Zemní past6513954
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (65 used records)
Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
lesostepní doubravy231010
travnaté stepi1906
mezofilní louky1001
suché lesní lemy2001
skalní stepi na vápenci208929
Lesní okraje7203
Xerotermní travinobylinná společenstva12118
Přirozené lesy5002
suché křoviny0001
úhory2001
dubohabřiny2001
Louky a pastviny0202
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020