Records by time
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) Strongly endangered 8x 5x 174x 9x 196x

Alopecosa schmidti (Hahn, 1835)

Czech nameslíďák Schmidtův
Threat levelStrongly endangered
Records196 nálezů, 23 kvadrátů
First record 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Last record 2018 , Ondřej Zicha
Distribution areaPalaearctic - Eastp.
Phytogeographic areaThermo
Původnost stanovišťclimax
Humidityvery dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskyturare
Altitude200-500

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (89 used records)
Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) ENMalesFemalesJuvenilesRecords
Pozorování0101
Zemní past116282770
Individuální sběr512218
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (83 used records)
Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) ENMalesFemalesJuvenilesRecords
skalní stepi na jiných horninách0202
travnaté stepi64201827
skalní stepi na vápenci45101142
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
písčiny2204
horská vřesoviště3204
pastviny1001
Acidofilní bory1001
výsadby jehličnanů2001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2019