Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ceratinella brevipes (Westring, 1851) Not endangered 2x 123x 8x 133x

Ceratinella brevipes (Westring, 1851)

Czech namepavučenka krátkonohá
Threat levelNot endangered
Records133 nálezů, 51 kvadrátů
First record 1935, F. Miller, Miller 1936a
Last record 2016 , Vlastimil Růžička
Distribution areaEuropean - eM (U
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityhumid, very humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-400

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (133 used records)
Ceratinella brevipes (Westring, 1851) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr7407
Zemní past18491191
Neurčeno93018
Smyk46010
Prosev3205
Sklepávání1102
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (133 used records)
Ceratinella brevipes (Westring, 1851) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Neurčeno5062042
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy2102
Přechodová rašeliniště0101
Rákosiny, orobincové porosty1002
Horské biotopy3103
Lesní okraje0101
Acidofilní bukové bučiny2002
Vlhké louky419022
Močály2304
Květnaté bučiny0101
Haldy a výsypky0001
Rašeliniště a slatiniště8407
Porosty vysokých ostřic35915
Bylinné porosty na březích potoků a řek9505
Acidofilní bory15007
Smrkové monokultury0101
Porosty chrastice rákosovité4202
Křoviny a skupiny stromů mimo les10005
Břehy tekoucích vod1001
Vrchoviště0504
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy1001
Xerotermní travinobylinná společenstva20001
Mezofilní louky2002
Polní biotopy1001
Luční úhory0101
Bažinné olšiny0101
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole1001
Louky0007
 MalesFemalesJuvenilesRecords