Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ceratinella brevipes (Westring, 1851) Not endangered 4x 218x 7x 229x

Ceratinella brevipes (Westring, 1851)

Czech namepavučenka krátkonohá
Threat levelNot endangered
Records229 nálezů, 51 kvadrátů
First record 1935, F. Miller, Miller 1936a
Last record 2016 , Vlastimil Růžička
Distribution areaEuropean - eM (U
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityhumid, very humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-400

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (112 used records)
Ceratinella brevipes (Westring, 1851) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr8507
Zemní past18790191
Prosev2708
Smyk1205
Sklepávání1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (90 used records)
Ceratinella brevipes (Westring, 1851) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
lužní lesy nížin2102
rašeliniště810012
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1002
Horské biotopy3103
Lesní okraje0101
bučiny nižších poloh2103
mokré louky419022
Močály2304
haldy a výsypky0001
ostřicové porosty stojatých vod35915
bylinné porosty břehů13707
Acidofilní bory15007
výsadby jehličnanů0101
suché křoviny10005
Břehy tekoucích vod1001
lesostepní doubravy1001
Xerotermní travinobylinná společenstva20001
mezofilní louky2002
Polní biotopy1001
úhory0101
bažinné olšiny0101
alpínské trávníky1001
Louky0006
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020