Records by time
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866) Endangered 2x 16x 20x 38x

Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866)

Czech nameskálovka dalmatská
Threat levelEndangered
Records38 nálezů, 19 kvadrátů
First record 1947, F. Miller, Miller 1947
Last record 2020 , Radek Šich
Distribution areaPalaearctic - Westp.
Phytogeographic areaThermo
Původnost stanovišťclimax
Humidityvery dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskyturare
Altitude200-500

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (38 used records)
Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Neurčeno1914017
Individuální sběr2607
Zemní past207113
Sklepávání0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (38 used records)
Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Neurčeno3315022
Ruderály1102
Vinice0101
Polní biotopy3101
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1101
Kamenolomy0101
Xerotermy na jiných podkladech1705
Písečné přesypy0101
Skalní stepi na vápencových podkladech1012
Xerotermní travinobylinná společenstva1001
Haldy a výsypky0001
 MalesFemalesJuvenilesRecords