Records by time
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) Almost threatened 16x 11x 44x 33x 104x

Steatoda albomaculata (De Geer, 1778)

Czech namesnovačka běloskvrnná
Threat levelAlmost threatened
Records104 nálezů, 38 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2017
Distribution areaHolarctic, Af.
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax
Humidityvery dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskyturare
Altitude200-400-800

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (35 used records)
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr421317
Zemní past193011
Žlutá miska5004
?1102
Smyk0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (27 used records)
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Pískovna0201
ruderály1102
pískovny3504
obilná pole1001
písčiny015211
bylinné porosty břehů0101
rašeliniště3402
travnaté stepi0012
haldy a výsypky2001
Xerotermní travinobylinná společenstva1102
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2019