Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) Almost threatened 2x 158x 6x 166x

Lophomma punctatum (Blackwall, 1841)

Czech namepavučenka tečkovaná
Threat levelAlmost threatened
Records166 nálezů, 58 kvadrátů
First record 1935, F. Miller, Miller 1936a
Last record 2016 , Vlastimil Růžička
Distribution areaPalaearctic - E-S
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityvery humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-500-800

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (101 used records)
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr1017013
Smyk23406
Zemní past11466167
Prosev3809
Sklepávání23505
Eklektor0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (100 used records)
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Bažinné olšiny17609
Vrchoviště4402
Vlhké louky3735025
Porosty vysokých ostřic7405
Močály4113014
Bylinné porosty na březích potoků a řek1716
Rašeliniště a slatiniště1818019
Rákosiny, orobincové porosty2508
Lesy0202
Rašelinné březiny a bory0001
Přechodová rašeliniště18605
Kácené vrbové křoviny1001
Smrkové monokultury0101
Přirozené lesy0101
Horské smrčiny1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords