Records by time
Oxyopidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) Almost threatened 4x 13x 112x 9x 138x

Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778)

Czech namepaslíďák keřový
Threat levelAlmost threatened
Records138 nálezů, 35 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2012 , Jiří Řehounek
Distribution areaPalaearctic - E-S (Greece?
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityvery dry, dry, very humid
Stratum(Herb layer), Shrub layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-700

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (41 used records)
Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Smyk242623
Individuální sběr242712
Zemní past0011
Sklepávání01245
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (42 used records)
Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
paseky1102
písčiny0256
travnaté stepi2113
ostřicové porosty stojatých vod0032
kamenolomy0022
00000001001
osluněné skály nižších poloh0101
Močály0122
rašeliniště544312
Louky0101
lesostepní doubravy0101
luční ostřicové mokřady0201
Lesy0011
úhory1165
mokré louky0011
dubohabřiny0001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2019