Records by time
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Meta menardi (Latreille, 1804) Not endangered 8x 82x 21x 111x

Meta menardi (Latreille, 1804)

Czech namemeta temnostní
Threat levelNot endangered
Records111 nálezů, 60 kvadrátů
First record 1860, F. Prach, Prach 1860
Last record 2018
DescriptionMeta temnostní, Meta menardi, je dnes řazena do čeledi čelistnatkovitých, do velmi blízkého příbuzenstva křižáků (dříve se jí říkalo křižák temnostní). Je to hojný druh obývající nehluboké podzemní prostory, prostory mezi balvany v sutích, ve vchodech do jeskyň, ve sklepích, dolech.
Distribution areaEuropean (Af.
Phytogeographic area(Thermo), Meso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, artificial
Humidityhumid, very humid
StratumUnderground
Osvětlení stanovišťdark
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-1300

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (86 used records)
Meta menardi (Latreille, 1804) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Fotografie01005
Individuální sběr18462547
Pozorování01103
Zemní past1451528
Eklektor2002
?0201
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (71 used records)
Meta menardi (Latreille, 1804) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Sklepy0001
Jeskyně0004
jeskyně5121014
kamenité suti nižších poloh1151826
osluněné skály nižších poloh0613
výsadby jehličnanů2002
rašeliniště1001
interiéry budov51929
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1001
ruderály1101
A7114001101
suťové a roklinové lesy2126
Nehluboké podzemní prostory (pukliny, půdní horizonty)1001
Lesy1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020