Records by time
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) Not endangered 4x 240x 17x 261x

Pholcomma gibbum (Westring, 1851)

Czech namesnovačka vypouklá
Threat levelNot endangered
Records261 nálezů, 49 kvadrátů
First record 1933, F. Miller, Miller 1934a
Last record 2008
Distribution areaEuropean
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Altitude300-1300

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (117 used records)
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Prosev1716015
Zemní past11353077
Individuální sběr1240022
Sklepávání1102
?0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (110 used records)
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
kamenité suti nižších poloh8060061
suťové a roklinové lesy269013
osluněné skály nižších poloh7905
rašeliniště1001
Lesy vyšších poloh a strmých svahů3104
bučiny nižších poloh2103
výsadby jehličnanů2603
Přirozené lesy0101
reliktní bory na skalách1101
travnaté stepi7406
Acidofilní bory6507
dubohabřiny1101
horské bučiny0101
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
skalní stepi na vápenci1102
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2019