Řazení: Rok, Autoři / Autoři, Rok

 © Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Populace vzokana vlasatého (Ischnothyreus velox, Araneae: Oonopidae) v České republice; Sametkovci (Acari: Prostigmata) ČR, aneb ne všechny sametky jsou stejné; Je Carniella brignolii (Araneae: Theridiidae) z Rumunska jiná?; Překvapení z překvapení; Pholcus alticeps ve volné přírodě; Život na spáleništi; Paralyzace pavouků; 120. seminář České arachnologické společnosti; Izrael – za pět minut dvanáct; Česká bibliografie; Nové knihy; Pokyny pro autory

Pavouk 55 (12/2023) pdf

 © Ondřej Machač
Pavoukovci České republiky; Pavučenka prstohlavá Dactylopisthes digiticeps (Simon, 1881) nalezena na území Česka; Křižák Gibbaranea ullrichi v Česku – jehla v kupce sena nalezena!; V čem tkví nenápadnost křižáka nenápadného?; Jak je to s výskytem křižáka trojlaločného (Cyclosa oculata) v Česku; Rodinný dům a pavouci (a sekáči); Vzácný nález v údolí řeky Bíliny v Krušných horách; Pozoruhodný nález populace slíďáka Pardosa morosa na Vysočině; Nečekané setkání; Pavouci, kteří mají (nejen) na růžích ustláno; Jedna pavučenka s očima, druhá bez očí (skoro); Mezinárodní arachnologická konference v Montevideu; Dvě červnové arachnoexkurze v Praze; Česká bibliografie; Inventarizační průzkumy 2022; Pokyny pro autory

Pavouk 54 (07/2023) pdf

 © Oto Zimmermann
Pavouci České republiky; Pavučenka dlouhovlasá po dlouhé době!; Významné nálezy pavouků od Nových Mlýnů aneb najde ten, kdo nehledá; Můžeme v terénu či z fotografií spolehlivě rozeznat středoevropské křižáky rodu Zygiella?; Fenomén rekultivací v povrchových dolech pod Krušnými horami a výskyt pavouků; Výskyt pavučenky Staveleya pusilla (Menge, 1869) také v severozápadních Čechách; Dovolená s pavouky; Poznámka k výskytu sekáče Nemastoma bidentatum sparsum (Gruber & Martens, 1968) v Ohřeckém údolí; Inventarizace 2021; Výzva k spolupráci na World Spider Trait databáze; Kutilky (Sphecidae) – specialisté na lov pavouků XI: Sceliphron, Trypoxylon, Pison a Miscopus; Lumci bez křídel; Byli jsme na arachnologické konferenci v německém Greifswaldu!; Pozdně letní exkurze na Mostecko; 119. seminář České arachnologické společnosti; Česká bibliografie; Nové knihy; Pokyny pro autory

Pavouk 53 (12/2022) pdf

 © Ondřej Machač
Pavoukovci České republiky; Rod Iberina (Hahniidae); „Divnej Pholcus“ v Brně; Druhý dodatek ke Katalogu pavouků České republiky a k červenému seznamu; druhy objevené v letech 2008–2020; Jak je to s prvonálezem křižáka Neoscona adianta v Česku?; Jak jsem přišel k výjimečnému nálezu; Drassyllus vinealis (Kulczyński (1897) a Erigonoplus foveatus (Dahl, 1912) na svahu u řeky Ohře; Pazora slíďákovitá opět v České republice; Mravenci na vláknech; Hrabalky (Pompilidae) – specialisté na lov pavouků X: rod Priocnemis; Česká bibliografie; Britská bibliografie – The Newsletter 152 a 153
 


Pavouk 52 (07/2022) pdf

 © Ondřej Machač
Pavoukovci České republiky; Snovačka Carniella brignolii (Araneae: Theridiidae) nový druh pavouka pro faunu České republiky; Dvě novinky v české opiliofauně v roce 2021; Méně známé druhy pavouků - Dictyna szaboi; Pavouci pod dráty vysokého napětí: "Terra incognita"?; Výskyt sekáče Nemastoma bidentatum (Arachnida: Opiliones: Nemastomatidae) v České republice; Podivuhodná "rodinka" křižáka pruhovaného; Hrabalky (Pompelidae) - specialisté na lov pavouků IX: rod Arachnospila; Rozhovor s Tondou Kůrkou; 118. seminář České arachnologické společnosti; Prof. Dr. Jochen Martens osmdesátiletý; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Nové knihy; Pokyny pro autory

Pavouk 51 (12/2021) pdf

 © Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Západoevropský slíďák Pardosa tenuipes objeven v Česku; První nález Paratrachelas maculatus (Trachelidae) v České republice; Druhý nález snovačky Steatoda nobilis v Česku; Neobvyklý biotop nálezu snovačky Theridion hannoniae; Drassodes cupreus nebo Drassodes lapidosus nebo...?; Pavouci nehlubokých podzemních biotopů Slovenska; Lovčík vodní potvrzen na jižní Moravě; Two remarkable records of Bulgarian spiders; Předběžný seznam sekáčů (Opiliones) NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce; Pojídají pavouci ovoce?; Hrabalky (Pompilidae) - specialisté na lov pavouků VIII: rod Auplopus; Milan Antuš (1936-2021); Letošní exkurze na JV Prahy za pavouky; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2020; Pokyny pro autory

Pavouk 50 (07/2021) pdf

 © Ondřej Machač
Pavouci České republiky; První nález Cortestina thaleri (Araneae: Oonopidae) v České republice; Theridion hannoniae (Araneae: Theridiidae) v České republice; Křižák vlnkovaný - další nový druh křižáka pro Českou republiku; Vzácní pavouci z exkurze Fluorescenční noci na jižní Moravu; Druhý nález pavučenky po téměř 40 letech; Revize materiálu Micaria pulicaria (Araneae: Gnaphosidae) ve sbírkách Národního muzea v Praze; Inventarizace 2019; Průzkum pavouků PR Mutenská obora; Kolik vajíček nosí slíďák rolní v kokonu v okolí Vyškova?; Hrabalky (Pompilidae) – specialisté na lov pavouků VII: archaické druhy; Stano Pekár letos oslavil 50iny!; Entomologicko-arachnologické exkurze pro veřejnost; Nový výbor a revizní komise České arachnologická společnosti; Česká bibliografie; Britská bibliografie – The Newsletter 148 a 149; Pokyny pro autory

Pavouk 49 (12/2020) pdf

 © Ondřej Machač
Pavouci České republiky; První nález křižáka rákosového (Larinia elegans Spassky, 1939) v České republice; Křižák Araneus saevus mimo Šumavu?; Nález slíďáka dřevomilného Acantholycosa lignaria (Clerk, 1757) v CHKO Blanský les; Nová lokalita snovačky kuželové Achaeridion conigerum (Simon, 1914) v Karlovarském kraji; Co to je? A začala detektivka; Bájná Millerova skálovka konečně nafocena!; Inventarizace 2019; Manuál k vkládání dat do nálezové databáze České arachnologické společnosti; Hrabalky (Pompilidae) – specialisté na lov pavouků VI: rod Agenioideus; Vejminek u zápřednice; Zoologické dny Olomouc 2020; Pracovní setkání k nálezové databázi České arachnologické společnosti; Česká bibliografie; Britská bibliografie – The Newsletter 146 a 147; Pokyny pro autory

Pavouk 48 (7/2020) pdf

 © Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Steatoda nobilis – černý pasažér přistižen v ČR; Dolomedes; Proč si myslím, že to je Palliduphantes pillichi (Kulczyński, 1915) (aneb hozená rukavice nebo ručník); Nález snovačky kuželové Achaeridion conigerum (Simon, 1914) v Krušných horách; Poznámka k článku Snovačka půdní (Steatoda triangulosa) ve volné přírodě v ČR; Třesavka jižní (Holocnemus pluchei) – poznámky z předvánočního úklidu v Brně: Překvapivý nález; Pavouci (Araneae) bývalé pískovny v Komořanech v Praze; Žluté misky – méně obvyklá metoda odchytu pavouků; Hrabalky (Pompilidae) – specialisté na lov pavouků V: rod Episyron; Krátké ohlédnutí za zářijovou exkurzí na Radotínských skalách; Slovenská arachnologická konference ve Východné; 117. Arachnologický seminář v Plzni; Česká bibliografie; Britská bibliografie - The Newsletter 145; Nové knihy; Pokyny pro autory

Pavouk 47 (12/2019) pdf

 © Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Vlastní hloupostí k nečekanému nálezu; Zoropsis spinimana v České republice?; Významné nálezy pavouků z ČR VI.; Inventarizace 2018; Snovačka černobřichá Dipoena melanogaster - specialista na mravence?; Květy pryšců - prostřený stůl; Hrabalky (Pompelidae) - specialisté na lov pavouků IV.: rod Evagetes; Zoologické dny - Brno 2019; Druhý česko-britský seminář v Praze; Arachnologická exkurze Praha - květen a červen 2019; Česká bibliografie; Britská bibliografie - The Newsletter 144; Pokyny pro autory

Pavouk 46 (7/2019) pdf

 © Oto Zimmermann
Pavouci České republiky; Gibbaranea gibbosa – vzácný a ohrožený křižák?; Nález klepítníka členěného (Ischyropsalis hellwigi) v CHKO Železné hory; Zajímavý nález; Významné nálezy pavouků z ČR V. / Remarkable records of spiders from Czechia V; Ploštice kleptoparazitující u pokoutníků; Hrabalky (Pompilidae) – specialisté na lov pavouků III: rod Dipogon; Nepříjemné, bolestivé?; Problematika vlivu agrochemikálií na slíďáky; K 85. narozeninám Jaroslava Svatoně; Milé setkání; Seminář České Arachnologické společnosti – Pardubice 2018; Česká bibliografie; Britská bibliografie – The Newsletter 142 a 143; Nové knihy; Pokyny pro autory

Pavouk 45 (12/2018) pdf

 © Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Druhy rodu Dysdera (Dysderidae) v Česku; Pholcus alticeps na severozápadě České republiky; Díky osobnímu automobilu; Výprava za stepníky a teplomilnými křižáky na jižní Moravu; Významné nálezy pavouků z ČR IV. / Remarkable records of spiders from Czechia IV.; Inventarizace 2017; Hrabalky (Pompilidae) – specialisté na lov pavouků II: rod Cryptocheilus; Jak dlouho vydrží Dolomedes pod vodou?; Rozloučení se Zdeňkem; Říkali jsme mu „haldový expert“; Zoologické dny Praha 2018; Arachnologická exkurze Litovelské Pomoraví; Česká bibliografie 2018; Britská bibliografie – The Newsletter 140 a 141; Pokyny pro autory

Pavouk 44 (6/2018) pdf

 © Oto Zimmermann
Pavouci České republiky; Velké dobrodružství: Physocyclus globosus (Taczanowski, 1874) zavlečen do Evropy; Revize třesavek Pholcus phalangioides v Národním muzeu; Pavouci v hledáčku šotoušů* – Holocnemus pluchei na „hlaváku“; Slíďák tatarský (Lycosa singoriensis) na Šumavě!; Zajímavý nález dvou druhů rodu Acantholycosa na jedné mýtině; Do třetice Araneus saevus, aneb jak je to s historicky druhým nálezem křižáka stromového u nás; Pardosa maisa – slíďák slaništní?; Rodinná dovolená v Beskydech; Spojení arachnologie a kultury; Významné nálezy pavouků z ČR III./ Remarkable records of spiders from Czech Republic III.; Hrabalky (Pompilidae) rodu Anoplius – specialisté na lov pavouků; Překvapení pod mikroskopem; 30th European Congress of Arachnology; 115. arachnologický seminář Brno 2017; Šplh po vlákně; Arachnologický spravodaj; Česká bibliografie 2017; Britská bibliografie – The Newsletter 139; Pokyny pro autory

Pavouk 43 (12/2017) pdf

 © Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Nový druh třesavky pro území České republiky, aneb další synantrop za dveřmi (nebo před?); Zajímavý nález tropické maloočky v Hranicích na Moravě; Katalogy pavouků a evidence prvonálezů; Snovačka půdní (Steatoda triangulosa) ve volné přírodě v ČR; Poznámka k výskytu listovníků Philodromus margaritatus a P. fuscomarginatusNová lokalita sklípkánka hnědého (Atypus affinis); Zoologické dny Brno 2017; Česko-britský arachnologický seminář v Praze; Exkurze Mohelenský mlýn 2017; Arachnologická exkurze Mostecko 2017; Přírodovědecký spolek Arachne; Obsah původního Arachnologického spravodaje v minulosti; Čestní členové České arachnologické společnosti; Arachnologická knihovna Jiřího Bauma; Česká bibliografie 2017; Britská bibliografie – The Newsletter 138; Inventarizace 2016; Pokyny pro autory

Pavouk 42 (7/2017) pdf

 © Oto Zimmermann
Pavouci České republiky; Skálovka Hermanova Zelotes hermani (Chyzer, 1897) – nový druh v ČR; Erigone cristatopalpus Simon, 1884; Mravčík ohridský (Zodarion ohridense Wunderlich, 1973) (Araneae: Zodariidae) – nový druh pro Českou republiku; Něco málo ze ZOO Praha: Modisimus culicinus (Simon, 1893); Kamenožrout zelený III; Významné nálezy pavouků z ČR II./ Remarkable records of spiders from Czech Republic II.; Skákavka ryšavonohá Ballus rufipes (Simon, 1868) (Araneae: Salticidae) – nový druh pro Slovenskou republiku; Inventarizace 2015; Co se skrývá v kokonech?; 114. seminář České arachnologické společnosti – Olomouc; 20th International Congress of Arachnology; Kroniky; Sedmdesáté narozeniny Antonína Kůrky; Bucharova mísa plná pavouků; Náš táta pavouk; Česká arachnologická bibliografie; Britská bibliografie – The Newsletter 136 a 137; Nové knihy;

Pavouk 41 (12/2016) pdf

 © Ondřej Machač

Pavouci České republiky; Zavlečenci; Méně známé druhy pavouků Nuctenea silvicultrix; Nová pravidelná rubrika "Významné nálezy pavouků v ČR"; Významné nálezy pavouků z ČR I./Remarkable records of spiders from Czech Republic I.; Nález pavučenky Diplocephalus dentatus Tullgren, 1955; Poznámka k výskytu zápředníka Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802); Klíšťata - neobvyklá kořist pavouků; Kořist larev hrabalek; Přírodní rozmanitost Vysočiny - výzva ke spolupráci; Zoodny České Budějovice 2016; Arachnologická exkurze 2016: Údolí Jihlavy a Oslavy; Česká bibliografie 2016; Britská bibliografie - The Newsletter 135; Pokyny pro autoryPavouk 40 (7/2016) pdf

 © Ondřej Machač

Poznámka k novému názvosloví některých našich příčnatek; Icius subinermis (Simon, 1937) v Brně; Krušné hory a skákavka Sibianor larae; Několik poznámek k rodu Sibianor Logunov, 2001; Plachetnatka trávomilná (Neriene furtiva O. P.-Cambridge, 1871) zpátky v české arachnofauně; Nález Araneus saevus; Každá vzácná věc je předem podezřelá – je to A. saevus?;  Pátranie po znakoch; Pavouci v bytech aneb jak na Psilochorus simoni; Kdo nám žije v ZOO; Výzva: PP Velický hliník; Na vánočním stromečku; Blanokrídli parazitoidi pavúkov zo skupiny Polysphincta group v Strednej Európe; Prof. RNDr. Jan Buchar, DrSc. (1932–2015); V pondělí na fakultě; Zpověď studenta; 29. evropský arachnologický kongres; 114. seminář České arachnologické společnosti; Česká bibliografie 2015; Britská bibliografie – The Newsletter 133 a 134; Nové knihyPavouk 39 (12/2015) pdf

 © Oto Zimmermann
Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum; Pirata von Noldenteich; Křižák Neoscona adianta za humny!; Ještě Porrhomma; Jak je to s původem křižáka Argiope bruennichi v Česku?; Rytířský souboj; Arachnologická exkurze – jižní Morava 2015; Ocenění arachnologové; Aktualizace rolí v České arachnologické společnosti; Konference; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2014

Pavouk 38 (7/2015) pdf

 © Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Snovačka popelavá Theridion cinereum Thorell, 1875 – nový druh pro Česko i Slovensko; Punčoškář horský Coelotes atropos a punčoškář zemní Coelotes terrestris; Kamenožrout zelený II; Nález pakřižáka Uloborus plumipes v Botanické zahradě v Praze 2; Druhý nález plachetnatky teplomilné Linyphia tenuipalpis v ČR; Alarmující invaze klepe na dveře – Leiobunum sp.; Pracovní skupina pro ukládání údajů o pavoucích České republiky; Příživníci; 28. Evropský arachnologický kongres – Turín; Genetická konference GSGM 2014; 113. seminář České arachnologické společnosti; Kolegové, kteří letos ukončili studium; Noví členové ČASu; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Nové knihy

Pavouk 37 (12/2014) pdf

 © Oto Zimmermann
Pavouci České republiky; Kamenožrout zelený; Hahnia microphthalma; Palliduphantes ericaeus (Blackwall, 1853) (Araneae:Linyphiidae) - nový druh pro Českou republiku; Holocnemus pluchei (Scopoli, 1763) a Uloborus plumipes (Lucas, 1846) v Brně; Beskydské tajemství – Ischyropsalis manicata; Méně známé druhy pavouků – Cozyptila blackwalli; Determinace samců Argenna patula a Argenna subnigra; Nález vzácné snovačky Theridion boesenbergi Strand, 1904 na okraji PP Plziny u Bechyně; Nález sklípkánka v bučině; Manuál k nálezové databázi České arachnologické společnosti; Sezónní adaptabilita?; Preparace, mikroskopování a fotografování drobných objektů; Zoodny Ostrava 2014; Arachnologická exkurze – Lednicko 2014; Druhá arachnologická exkurze – Beskydy 2014; K významnému životnímu jubileu Jaromíra Hajera; Česká bibliografie; Inventarizace 2013; Britská bibliografie – The Newsletter 128 a 129; Zajímaví pavouci Peru v obrazech

Pavouk 36 (7/2014) pdf

 © Oto Zimmermann
Pavouci České republiky; Méně známé druhy pavouků – Tibellus macellus; Problematika druhů Gnaphosa alpica a G. modestior; Zajímavý nález; Webová aplikace pro hodnocení ekologických a fenologických údajů u pavouků ČR; Nález Dolomedes plantarius v NPR Velký a Malý Tisý; Nová lokalita plachetnatky Piniphantes pinicola; Nová lokalita sekáče Trogulus closanicus; Rozhovor s Jurou Králem k jeho padesátinám; Vlastíkovi Růžičkovi k jeho šedesátinám; RNDr. Zdeněk Majkus CSc. – jubilující haldový expert; K 80. narodeninám nestora slovenskej arachnológie, Mgr. Jaroslava Svatoňa; 112. seminář České arachnologické společnosti; Noví členové ČAS; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizační zprávy členů ČAS za roky 2009–2012; Nové knihy

Pavouk 35 (12/2013) pdf

 © Oto Zimmermann
Méně známé druhy pavouků – Hahnia picta; Pár poznámek k druhu Phlegra cinereofasciata; Aj šťúriky dokážu tkať hodváb; Pellenes tripunctatus v ulitách suchomilky obecné na Lichnici v Železných horách; Zoologické dny 2013; 111. seminář České arachnologické společnosti; Česká bibliografie 2013; Britská bibliografie – The Newsletter 125 a 126; Inventarizační zprávy členů ČAS za roky 2005–2008

Pavouk 34 (7/2013) pdf

 © Oto Zimmermann
Pavouci České republiky - Oreonetides quadridentatus; Méně známé druhy pavouků – Phlegra cinereofasciata; Druhé doplnění zprávy o zajímavých sítích pavučenky Nusoncus nasutus; Ptáci jako kořist pavouků; Dolomedes fimbriatus – z rodinného života; Blanokřídlí parazitoidi; Zajímavý nález na Rakovnicku; Další nález skákavky rudopásé ve středním Povltaví; Nález slíďáka tatarského (Lycosa singoriensis) v Cvrčovicích; Poznámky k morfologii samců plachetnatky žlutonohé Tenuiphantes flavipes a plachetnatky Mengeho Tenuiphantes mengei; Pražská arachnologická exkurze; Arachnologický kurz pro studenty – Mohelno; 110. seminář České arachnologické společnosti; Arachnologická sbírka pana profesora Buchara; Česká bibliografie 2012; Britská bibliografie 2012; Nové knihy; Nepublikované inventarizační zprávy členů ČAS za roky 2001–2004

Pavouk 33 (12/2012) pdf

 © Oto Zimmermann
Pavouci České republiky; Dasumia carpatica; Bathyphantes eumenis; Zajímavé sítě pavučenek; Zázrak regenerace; K rozšíření vodoucha stříbřitého na Jistebnicku; Slíďák dřevomilný na Třeboňsku; Nález aberantní populace stepníka na Svatém kopečku u Mikulova; Účinná metoda odchytu cedivečky kroužkované Lathys humilis; Narozeninové setkání ve Viničné; Gratulace k neopominutelnému jubileu významného člena ČASu; Pavlu Kasalovi k sedmdesátinám; Rozhovor s Pavlem Bezděčkou nejen o sekáčích; Opiliones – sběr materiálu a faunistických dat; Česká bibliografie 2012; Britská bibliografie 2012; Errata z minulého čísla; Fotokoutek

Pavouk 32 (6/2012) pdf

 © Oto Zimmermann
Pavouci České republiky; Bionomie pavoukovců; Determinace – tipy, rady, klíče...; Faunistika; Lokality; Výzvy; Zajímavost ze světa; Reportáže z arachnologických akcí; Společenská rubrika; Bibliografie; Nové knihy

Pavouk 31 (12/2011) pdf

 © Oto Zimmermann
Česká arachnologická společnost; Logo České arachnologické společnosti; Arachnofauna České republiky; Arachnologické bibliografie; Bathyphantes gracilis a Bathyphantes parvulus; Bibliografie; 18. Mezinárodní arachnologický kongres; Semináře

Pavouk 30 (12/2010) pdf

 © Oto Zimmermann
Arachnofauna České republiky; Argenna subnigra a Argenna patula; Jihovýchodní Morava 2010; Bibliografie; Sekáči; Semináře

Pavouk 29 (6/2010) pdf

 © Oto Zimmermann
Arachnofauna České republiky; Clubiona leucaspis; Sto let od narození významného českého zoologa Josefa Kratochvíla; Bibliografie; Semináře

Pavouk 28 (12/2009) pdf

 © Oto Zimmermann
Arachnofauna České republiky; Pokud s ukládáním dat právě začínáte; Pokud v ukládání dat budete pokračovat; Biotopy České republiky; Bibliografie; Semináře

Pavouk 27 (7/2009) pdf

 © Oto Zimmermann
Česká arachnologická společnost; Arachnofauna České republiky; 24. Evropský arachnologický kongres; Mermessus trilobatus (Emerton 1882) v České republice; Bibliografie; Výzvy, Metodika; Semináře

Pavouk 26 (12/2008) pdf

 © Oto Zimmermann
Pavouci - magická hranice 40 000 druhů překročena; Arachnofauna České republiky; Leoš Klimeš; Naše arachnologie; Dodatek ke katalogu pavouků České republiky 2001-2007; Bibliografie; Nové knihy; Semináře; Arachnologické internetové stránky

Pavouk 25 (3/2008) pdf

 © Oto Zimmermann
Arachnofauna České republiky; Čestní členové Evropské arachnologické společnosti; Bibliografie; Komplex druhů Entelecara erythropus, omissa, errata a media;Výzvy; Nové knihy; Semináře

Pavouk 24 (3/2007) pdf

 © Oto Zimmermann
Smutná zpráva; Arachnofauna České republiky; Projekty Porrhomma a Cheiracanthium; Bibliografie; Nové knihy; Mezinárodní arachnologický kongres

Pavouk 23 (6/2006) pdf

 © Oto Zimmermann
Smutná zpráva; Arachnofauna České republiky; Bibliografie; Nové knihy; 22nd European Colloquium of Arachnology; Graue literatur; Semináře; Výstava fotografií

Pavouk 22 (10/2005) pdf

 © Oto Zimmermann
Smutné zprávy; Arachnofauna České republiky; Česká republika - typový materiál pavouků; Střípky z valné hromady Mezinárodní arachnologické společnosti; 22. Evropské arachnologické kolokvium; Chvála etologie; Literatura; Nové knihy; Semináře

Pavouk 21 (12/2004) pdf

 © Oto Zimmermann
Smutná zpráva; Arachnofauna České republiky; Literatura; Plánované exkurze; Plánované semináře; Semináře

Pavouk 20 (5/2004) pdf

 © Oto Zimmermann
Arachnofauna České republiky; Literatura; Databáze; Errata; Semináře; 1. návrh na exkurzi 2004; Skákavky; Dunajská delta

Pavouk 19 (12/2003) pdf

 © Oto Zimmermann
Arachnofauna České republiky; Literatura; ISA; 16th International Congress of Arachnology; Semináře; Hyptiotes paradoxus

Pavouk 18 (3/2003) pdf

 © Oto Zimmermann
Arachnofauna České republiky; Bibliografie; Opravy; Výzvy; Britský atlas pavouků; 21. Evropské arachnologické kolokvium; 16. mezinárodní arachnologický kongres

Pavouk 17 (11/2002) pdf

 © Oto Zimmermann
Arachnofauna České republiky; Dále ve stopách Prof. Františka Millera; Co dál?; Zaostřeno na… (Synaleges lepidus); Arachnologická bibliografie; Nové knihy; Databáze; Internacional Society of Arachnology; Literatura; Exkurze; Semináře

Pavouk 16 (5/2002) pdf

 © Oto Zimmermann
Arachnofauna České republiky; Databáze; Determinace; Česká arachnologická bibliografie; Katalog pavouků České republiky; Poznámky k vytištěné předběžné verzi výskytu pavouků na území České republiky; Exkurze; Granty; Adresář členů a spolupracovníků sekce

Pavouk 15 (9/2001) pdf

 © Oto Zimmermann
Arachnofauna České republiky; Databáze; Česká arachnologická bibliografie; Revize (Meioneta mossica, Clubiona pseudoneglecta); Klíč samic rodu Walckenaeria; Druhové seznamy; Česká nomenklatura pavoukovců; Příspěvek L. Böhma o arachnofauně brněnského okolí z roku 1920; Databáze článků; Amblypygi; Exkurze

Pavouk 14 (5/2001) pdf

 © Oto Zimmermann
Arachnofauna České republiky; Česká arachnologická bibliografie; Databáze; Databáze pavouků České republiky; Pavouci na Internetu; Prof. Jackqueline Heurtault (1936-2000); Semináře; Členská základna

Pavouk 13 (12/2000) pdf

 © Oto Zimmermann
Úvod; Arachnofauna České republiky; Česká arachnologická bibliografie; Databáze; Revize; Literatura; Evidence sbírek; 19. Evropské arachnologické kolokvium; XV. Mezinárodní arachnologický kongres; Arachnologické společnosti na Internetu; Pavouci střední Evropy - klíč na Internetu; Nová informační média a zoologie; Sklípkánci, stepník a sekáči; Metodika

Pavouk 12 (4/2000) pdf

 © Oto Zimmermann
Arachnofauna České republiky; Katalog pavouků České republiky; Databáze; 18. Evropské arachnologické kolokvium; Mezinárodní arachnologická společnost; Seminář; Kniha; Na počest (Harpactea buchari); Živa

Pavouk 11 (9/1999) pdf

 © Oto Zimmermann
Arachnofauna České republiky; Databáze; Česká arachnologická bibliografie; Naše internetová stránka; Naši pavouci; Exkurze; Saaristoa firma (O. P. -Cambridge, 1905); Arachnologická hymna;18. Evropské arachnologické kolokvium; 10. duben 1999; Členská základna; Redakční zpráva

Pavouk 10 (3/1999) pdf

 © Oto Zimmermann
Arachnofauna České republiky; Databáze; Česká arachnologická bibliografie; Revize; XIV. Mezinárodní arachnologický kongres; Nová literatura; 18. Evropské arachnologické kolokvium; Granty pro rok 1999; Databáze; Adresář členů Arachnologické sekce společnosti entomologické

Pavouk 9 (12/1998) pdf

 © Oto Zimmermann
Arachnofauna České republiky; Databáze; Bibliografie; Literatura; Exkurze; 18. Evropské arachnologické kolokvium; Bahnhoffspinne; Členská základna

Pavouk 8 (5/1998) pdf

 © Oto Zimmermann
Arachnofauna České republiky; Revize; Ukládání dat; 17. Evropské arachnologické kolokvium; Bibliografie; Literatura; Seminář v Národním muzeu; Semináře; Arachnologie na Internetu; Metodika; Členská základna

Pavouk 7 (12/1997) pdf

 © Oto Zimmermann
Databáze pro Katalog pavouků České republiky; The Spider Recording Scheme; Arachnologická sekce Slovenské entomologické společnosti; Exkurze; Evropská arachnologická společnost; Čestní členové; Členská základna

Pavouk 6 (5/1997) pdf

 © Oto Zimmermann
Arachnofauna České republiky; XIV. Mezinárodní arachnologický kongres; Výjezdní seminář; XVI. Evropské arachnologické kolokvium; Arachnologická exkurze 1996; Arachnologické společnosti světa a jejich publikace; Britská arachnologická společnost; Arachnologische Gesellschaft; Technika; Semináře; Mezinárodní arachnologické kongresy; Nová literatura; Členská základna

Pavouk 5 (12/1996) pdf

 © Oto Zimmermann
Informace - časopisy - společnosti; 17. Evropské arachnologické kolokvium; Recenze; Problém druhů Philodromus aureolus/praedatus ve střední Evropě; Arachnologické exkurze uspořádané v letech 1972-1995; Katalog pavouků České republiky; Nové knihy; Členská základna (opravy a doplňky)

Pavouk 4 (4/1996) pdf

 © Oto Zimmermann
13. Mezinárodní arachnologický kongres; 16. Evropské arachnologické kolokvium; Arachnologické exkurze 1996; Arachnologické společnosti světa a jejich publikace; Arachnid; Nové knihy; Arachnologické semináře; Nová publikace - fotografické atlasy

Pavouk 3 (12/1995) pdf

 © Oto Zimmermann
Arachnologická sbírka; Katalog pavouků České republiky; Členská základna (opravy a doplňky)

Pavouk 2 (7/1995) pdf

 © Oto Zimmermann
Úvodní slovo prvního čísla; Stručná historie arachnologických sekcí; 15. Evropské arachnologické kolokvium; 13. Mezinárodní arachnologický kongres; Arachnologické semináře; Členská základna

Pavouk 1 (1/1995) pdf