Records by time  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) Not endangered 124× 130×

Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871)

Czech namepavučenka močálová
Threat levelNot endangered
Records130 nálezů, 54 kvadrátů
First record 1952, J. Nosek, Nosek 1954
Last record 2013 , Ondřej Machač
Distribution areaEuropean - eM
Phytogeographic area
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Humidity
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Altitude150-1400

Bibliography

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (130 used records)
Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr6806
Neurčeno716029
Prosev61515
Zemní past16489085
Smyk0303
Sklepávání1202
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (130 used records)
Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Bylinné porosty břehů1102
Neurčeno5154024
Rašeliniště2020024
Horské bučiny5303
Kamenité suti nižších poloh0101
Mokré louky910012
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1001
Výsadby jehličnanů2204
Horské smrčiny4104
Bučiny nižších poloh1001
Močály617110
Stinné skály nižších poloh105012
Mokřadní olšiny10909
Širokolisté horské nivy594014
Pastviny0101
Ruderály0101
Břehy tekoucích vod4305
Podmáčené smrčiny1001
Úhory0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords