Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 Not endangered 1x 3x 170x 8x 182x

Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833

Czech namepavučenka zahrocená
Threat levelNot endangered
Records182 nálezů, 59 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record 2020 , Ondřej Machač
Distribution areaHolarctic, eM
Phytogeographic areaMeso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityhumid, very humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-500-1300

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (134 used records)
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Prosev3563536
Zemní past5551061
Smyk1112011
Individuální sběr1938024
Eklektor0101
Sklepávání0401
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (113 used records)
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Slatiniště0202
Vrchoviště51604
Přechodová rašeliniště3406
Porosty vysokých ostřic2504
Kulturní lesy0201
Lesní okraje1001
Bylinné porosty na březích potoků a řek0302
Bažinné olšiny61406
Vlhké louky1914513
Močály2906
Rašeliniště a slatiniště2439028
Rákosiny, orobincové porosty3406
Skály subalpinského a alpinského pásma1001
Haldy a výsypky0002
Smrkové monokultury1102
Lesy2103
Acidofilní bukové bučiny2002
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1001
Lužní lesy0404
Rašelinné březiny a bory0002
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0202
Kamenité sutě0101
Břehy tekoucích vod2002
Přirozené smrčiny (bory a březiny)1001
Podmáčené smrčiny0303
Horské smrčiny10605
Mezofilní louky0101
Luční úhory1001
Kultury jehličnanů0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords