Records by time
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) Not endangered 6x 36x 14x 56x

Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836)

Czech namesnovačka stužkovitá
Threat levelNot endangered
Records56 nálezů, 39 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record 2021 , Ondřej Machač
Distribution areaEuropean (Gr., Az.) (Af.
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid
StratumShrub layer, Canopies
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-400

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (56 used records)
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr5307
Sklepávání55011
Smyk5107
Nárazová past3003
Neurčeno68024
Zemní past1012
Eklektor0101
Prosev3001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (56 used records)
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Urbánní biotopy0101
Lesní okraje1102
Xerotermní travinobylinná společenstva2405
Zahradnicky utvářené zahrady a parky3003
Zahrady1001
Slaniska1001
Neurčeno111123
Písečné přesypy0101
Slatiniště0201
Křovinatý plášť lesa1001
Reliktní bory na skalních podkladech1001
Lužní lesy0101
Křoviny a skupiny stromů mimo les3002
Obhospodařované pozemky0101
Ovocné sady1304
Rákosiny, orobincové porosty0101
Bažinné olšiny1001
Močály1001
Floristicky pestré křoviny0002
Xerotermy na jiných podkladech0101
Kultury listnáčů1001
Břehy tekoucích vod0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords