Records by time
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) Not endangered 12x 65x 7x 84x

Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836)

Czech namesnovačka stužkovitá
Threat levelNot endangered
Records84 nálezů, 34 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record 2014 , Radek Šich
Distribution areaEuropean (Gr., Az.) (Af.
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid
StratumShrub layer, Canopies
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-400

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (26 used records)
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr6105
Smyk7107
Nárazová past1001
Sklepávání54011
Eklektor0101
Zemní past0011
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (27 used records)
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
zahrady1001
městské parky1001
mokré louky1001
Xerotermní travinobylinná společenstva1303
písčiny0101
luční ostřicové mokřady0201
suché křoviny4005
reliktní bory na skalách1001
údolní jasanoolšové luhy0101
Obhospodařované pozemky0101
A1211001304
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
bažinné olšiny1001
Lesní okraje1001
Močály1001
travnaté stepi0101
Kultury listnáčů1001
Břehy tekoucích vod0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2019