Records by time
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) Not endangered 6x 36x 8x 50x

Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836)

Czech namesnovačka stužkovitá
Threat levelNot endangered
Records50 nálezů, 34 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record 2014 , Radek Šich
Distribution areaEuropean (Gr., Az.) (Af.
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid
StratumShrub layer, Canopies
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-400

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (26 used records)
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr5206
Smyk4005
Nárazová past1001
Zemní past1012
Sklepávání54010
Eklektor0101
Prosev3001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (27 used records)
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
zahrady1001
městské parky1001
Slaniska1001
Xerotermní travinobylinná společenstva1303
Písečné přesypy0101
Slatiniště0201
Křovinatý plášť lesa1001
Reliktní bory na skalních podkladech1001
Lužní lesy0101
Křoviny a skupiny stromů mimo les3002
Obhospodařované pozemky0101
Ovocné sady1304
Rákosiny, orobincové porosty0101
Bažinné olšiny1001
Lesní okraje1001
Močály1001
Floristicky pestré křoviny0002
Xerotermy na jiných podkladech0101
Kultury listnáčů1001
Břehy tekoucích vod0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords