Records by time
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) Endangered 166× 60× 233×

Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873)

Czech nameslíďák Sulzerův
Threat levelEndangered
Records233 nálezů, 38 kvadrátů
First record 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Last record 2022 , Antonín Roušar
Distribution areaEuropean - ME (Az., Kz.
Phytogeographic areaThermo
Původnost stanovišťclimax
Humidityvery dry, dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskyturare
Altitude200-600

Bibliography

 © Oto Zimmermann
A total of 151 spider species from 27 families and 4 harvestman species from 2 families were found during the zoological research of several sites in Podyjí National Park during 2018. Seventeen of the species found are listed in the Red List of Spiders of the Czech Republic. The most interesting species are Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873), Amaurobius jugorum L. Koch, 1868, Araniella inconspicua (Simon, 1874), Callilepis schuszteri (Herman, 1879), Clubiona marmorata L. Koch, 1866, Echemus angustifrons (Westring, 1861), Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839), Gnaphosa opaca Herman, 1879, Gongylidiellum murcidum Simon, 1884, Haplodrassus minor (O. P.-Cambridge, 1879), Kishidaia conspicua (L. Koch, 1866), Micaria formicaria (Sundevall, 1831), Pseudeuophrys obsoleta (Simon, 1868), Saaristoa abnormis (Blackwall, 1841), Tmarus piger
(Walckenaer, 1802), Xysticus luctator L. Koch, 1870, Zelotes erebeus (Thorell, 1871) and the harvestmen Egaenus convexus (C. L. Koch, 1835).


 © Oto Zimmermann
A total of 151 spider species from 27 families and 4 harvestman species from 2 families were found during the zoological research of several sites in Podyjí National Park during 2018. Seventeen of the species found are listed in the Red List of Spiders of the Czech Republic. The most interesting species are Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873), Amaurobius jugorum L. Koch, 1868, Araniella inconspicua (Simon, 1874), Callilepis schuszteri (Herman, 1879), Clubiona marmorata L. Koch, 1866, Echemus angustifrons (Westring, 1861), Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839), Gnaphosa opaca Herman, 1879, Gongylidiellum murcidum Simon, 1884, Haplodrassus minor (O. P.-Cambridge, 1879), Kishidaia conspicua (L. Koch, 1866), Micaria formicaria (Sundevall, 1831), Pseudeuophrys obsoleta (Simon, 1868), Saaristoa abnormis (Blackwall, 1841), Tmarus piger
(Walckenaer, 1802), Xysticus luctator L. Koch, 1870, Zelotes erebeus (Thorell, 1871) and the harvestmen Egaenus convexus (C. L. Koch, 1835).


Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (233 used records)
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr4421325
Zemní past540120114146
Neurčeno258259
Smyk0011
Prosev4002
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (233 used records)
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Kamenité suti nižších poloh20607
Písčiny2102
Lesostepní doubravy372807735
Dubohabřiny2101
Vřesoviště nižších poloh0101
Neurčeno4210885
Suťové a roklinové lesy0101
Paseky1302
Suché doubravy1812312
Jeskyně0101
Skalní stepi na vápenci98142239
Suché louky307923
Suché křoviny4314
Xerotermní travinobylinná společenstva1001
Porosty borůvek16309
Louky a pastviny0202
Stinné skály nižších poloh0101
Reliktní bory na skalách3203
Přirozené lesy3002
Lesní okraje0101
Výsadby jehličnanů1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords