Records by time
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) Endangered 3x 4x 166x 48x 221x

Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873)

Czech nameslíďák Sulzerův
Threat levelEndangered
Records221 nálezů, 34 kvadrátů
First record 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Last record 2017 , Radek Šich
Distribution areaEuropean - ME (Az., Kz.
Phytogeographic areaThermo
Původnost stanovišťclimax
Humidityvery dry, dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskyturare
Altitude300-500

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (162 used records)
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past528111113140
Individuální sběr4117119
Smyk0011
Prosev4002
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (136 used records)
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Suťové lesy, dubohabřiny0101
lesostepní doubravy1102
skalní stepi na vápenci0101
Skalní stepi na vápencových podkladech98142239
Xerotermy na jiných podkladech307923
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy361747729
Křoviny a skupiny stromů mimo les0011
Xerotermní travinobylinná společenstva1001
Písečné přesypy2001
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou16309
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1611010
Louky a pastviny0202
Skály nižších a středních výšek0101
Trnkové křoviny4303
Kamenité sutě20506
Reliktní bory na skalních podkladech3203
Přirozené lesy3002
Lesní okraje0101
Borové monokultury1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020