Records by time
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) Endangered 64× 25× 93×

Araneus alsine (Walckenaer, 1802)

Czech namekřižák načervenalý
Threat levelEndangered
Records93 nálezů, 63 kvadrátů
First record 1860, F. Prach, Prach 1860
Last record 2021 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - Transp., eM
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid, humid
StratumHerb layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuscarce
Altitude150-1200

Bibliography

 © Oto Zimmermann
A list of the spider species (Araneae) found in the locality Dobroměřický rybník (protected landscape area České středohoří, northwestern Bohemia) in the period April to September 2017 is presented. Specimens were obtained in the moist habitats in the swampy coastal zone of the pond. I identified a total of 88 spider species of which some are rare and endangered in the Czech Republic. Data on distribution, ecology and bionomy are given for those species.

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (93 used records)
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr12111426
Fotografie4173012
Neurčeno88024
Smyk147118
Sklepávání0011
Zemní past2206
Prosev6106
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (93 used records)
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Louky2103
Vlhké lesní lemy1001
Neurčeno1910039
Mokré louky11507
Paseky2103
Močály21365
Úhory0202
Lesní okraje1102
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny1001
Bylinné porosty břehů3313
Louky a pastviny1102
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod4454
Slaniska1001
Rašeliniště1405
Luční ostřicové mokřady1124
Břehy tekoucích vod1001
Ostřicové porosty stojatých vod2102
Kamenolomy0011
Suché louky0012
Stinné skály nižších poloh1001
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
Přirozené lesy0001
Výsadby listnáčů1001
Lužní lesy nížin1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords