Records by time
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) Endangered 1x 3x 64x 15x 83x

Araneus alsine (Walckenaer, 1802)

Czech namekřižák načervenalý
Threat levelEndangered
Records83 nálezů, 55 kvadrátů
First record 1860, F. Prach, Prach 1860
Last record 2018 , Kryštof Rückl
Distribution areaPalaearctic - Transp., eM
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid, humid
StratumHerb layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-600

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (60 used records)
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Fotografie11406
Smyk137117
Individuální sběr11101424
Sklepávání0011
Zemní past2206
Prosev6106
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (45 used records)
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Luční úhory0202
Vlhké louky01406
Lesní okraje1102
bylinné porosty břehů2201
Louky a pastviny1102
slaniska1001
Vrchoviště1001
Bylinné porosty na březích potoků a řek1112
Slatiniště1124
Břehy tekoucích vod1001
Louky1001
Močály2164
Porosty vysokých ostřic2102
Kamenolom0011
Xerotermy na jiných podkladech0012
Rašeliniště a slatiniště0202
Přechodová rašeliniště0202
Skály nižších a středních výšek1001
Rákosiny, orobincové porosty4353
Lesní paseky1001
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
Přirozené lesy0001
Kultury listnáčů1001
Lužní lesy1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020