Records by time  
Phalangiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Rilaena triangularis (Herbst, 1799) 27× 27×

Rilaena triangularis (Herbst, 1799)

Czech namesekáč trojúhlý
Records27 nálezů, 25 kvadrátů
Last record 2022 , Kateřina Kinclová
Phytogeographic area-
Původnost stanovišť-
Humidity-
Stratum-
Osvětlení stanovišť-
Hojnost výskytu
Neurčeno
Altitude150-950

Bibliography

 © Oto Zimmermann
Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum; Pirata von Noldenteich; Křižák Neoscona adianta za humny!; Ještě Porrhomma; Jak je to s původem křižáka Argiope bruennichi v Česku?; Rytířský souboj; Arachnologická exkurze – jižní Morava 2015; Ocenění arachnologové; Aktualizace rolí v České arachnologické společnosti; Konference; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2014

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (27 used records)
Rilaena triangularis (Herbst, 1799) MalesFemalesJuvenilesRecords
Nárazová past71603
Smyk913012
Zemní past2950010
Závěsné padací pasti4601
Individuální sběr1101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (27 used records)
Rilaena triangularis (Herbst, 1799) MalesFemalesJuvenilesRecords
Zahradnicky utvářené zahrady a parky51603
Paseky1203
Ruderály1101
Lužní lesy nížin131403
Dubohabřiny7802
Výsadby listnáčů2001
Neurčeno0101
Suché lesní lemy62601
Kamenolomy0101
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0202
Haldy a výsypky2301
Bučiny nižších poloh0201
Mokřadní olšiny0101
Mezofilní louky9502
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny2202
Ovocné sady s luční vegetací1101
Suché louky1101
 MalesFemalesJuvenilesRecords