Records by time
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) Almost threatened 4x 51x 30x 85x

Zilla diodia (Walckenaer, 1802)

Czech namekřižák hajní
Threat levelAlmost threatened
Records85 nálezů, 46 kvadrátů
First record 1860, F. Prach, Prach 1860
Last record 2020 , Viktor Střeštík
Distribution areaPalaearctic - Westp.
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid
StratumHerb layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-500

Bibliography

© Oto Zimmermann
A list of the spider species (Araneae) found in the locality Dobroměřický rybník (protected landscape area České středohoří, northwestern Bohemia) in the period April to September 2017 is presented. Specimens were obtained in the moist habitats in the swampy coastal zone of the pond. I identified a total of 88 spider species of which some are rare and endangered in the Czech Republic. Data on distribution, ecology and bionomy are given for those species.

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (42 used records)
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr519016
Fotografie1604
Smyk3104
Žlutá miska0101
Sklepávání101518
Zemní past2407
Prosev0202
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (40 used records)
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Lesy1102
Bylinný lem lesa0501
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1102
interiéry budov1001
Křoviny a skupiny stromů mimo les1002
suché doubravy1001
Skály nižších a středních výšek2303
Reliktní bory na skalních podkladech0101
Břehy tekoucích vod1001
Lesní okraje1102
Xerotermní travinobylinná společenstva1102
Kamenolom0101
Písečné přesypy0502
Vlhké louky1102
Xerotermy na jiných podkladech0112
Kamenité sutě1502
Močály1001
Těžební jámy0101
Acidofilní bory0101
Louky a pastviny0101
Suťové a roklinové lesy1102
Kultury listnáčů71303
Parky0202
Lužní lesy0101
Borové monokultury0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords