Records by time
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) Almost threatened 8x 88x 19x 115x

Zilla diodia (Walckenaer, 1802)

Czech namekřižák hajní
Threat levelAlmost threatened
Records115 nálezů, 40 kvadrátů
First record 1860, F. Prach, Prach 1860
Last record 2013 , Radek Šich
Distribution areaPalaearctic - Westp.
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid
StratumHerb layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-500

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (39 used records)
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Fotografie0001
Individuální sběr320015
Žlutá miska0101
Sklepávání101518
Prosev1203
Smyk3407
Zemní past1002
?0402
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (34 used records)
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
suché doubravy1001
osluněné skály nižších poloh2303
reliktní bory na skalách0101
Břehy tekoucích vod1001
Lesní okraje1102
Xerotermní travinobylinná společenstva1102
kamenolomy0101
písčiny0502
dubohabřiny0101
mokré louky1102
travnaté stepi0112
kamenité suti nižších poloh1502
Močály1001
Těžební jámy0101
Acidofilní bory0101
suché křoviny1001
Louky a pastviny0101
suťové a roklinové lesy1102
Kultury listnáčů71303
městské parky0202
údolní jasanoolšové luhy0101
výsadby jehličnanů0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020