Records by time
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cercidia prominens (Westring, 1851) Not endangered 6x 9x 105x 24x 144x

Cercidia prominens (Westring, 1851)

Czech namekřižák trnečkový
Threat levelNot endangered
Records144 nálezů, 42 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record 2015 , Radek Šich
Distribution areaHolarctic
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditydry, semi-humid, humid
StratumGround layer, Herb layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-500

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (52 used records)
Cercidia prominens (Westring, 1851) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Pozorování0101
Zemní past196020
Individuální sběr0518
Žlutá miska1102
Smyk57615
Prosev3113
Sklepávání0202
?1101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (48 used records)
Cercidia prominens (Westring, 1851) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Bylinný lem lesa0101
dubohabřiny2204
suché lesní lemy0112
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy0101
Lesní okraje1001
pískovny2001
rašeliniště1103
Břehy tekoucích vod0011
Ovocné sady a vinohrady0101
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
horská vřesoviště0101
Lesy0101
skalní stepi na vápenci3103
travnaté stepi0112
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1001
Pozemní komunikace0411
Močály0022
Acidofilní bory4116
luční ostřicové mokřady3103
bučiny nižších poloh1001
lesostepní doubravy2002
podmáčené smrčiny1001
Přirozené lesy1001
rašelinné bory1001
Lesní okraje1203
Kultury listnáčů0402
výsadby jehličnanů0201
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2019