Records by time  
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) Not endangered 16× 137× 70× 229×

Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802)

Czech namešestiočka rudá
Threat levelNot endangered
Records229 nálezů, 57 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2023 , Kryštof Rückl
Distribution areaEuropean (Gr.) (Af.
Phytogeographic area
Meso (Preference: Nízká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
artificial (Preference: Nízká)
Umělé prostředí lidských sídel, které je však poměrně stálé, bez výrazné disturbance. Zdi staveb připomínají svou strukturou skalnatá a kamenitá stanoviště a tak mohou být osidlovány některými druhy skal a kamenitých sutí.
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Humidity
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open (Preference: Nízká)
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
partly shaded (Preference: Vysoká)
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open (Preference: Nízká)
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
scarce probably
Altitude200-950

Bibliography

 © Oto Zimmermann

The genus Dysdera Latreille, 1804, a species-rich group of spiders that includes specialised predators of woodlice, contains several complexes of morphologically similar sibling species. Here we investigate species limits in the Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) complex by integrating phenotypic, cytogenetic and molecular data, and use this information to gain further knowledge on its origin and evolution. We describe 16 new species and redescribe four poorly known species belonging to this clade. The distribution of most of the species in the complex is limited to southern France and the north-eastern Iberian Peninsula. The species studied do not show any obvious differences in habitat preference, and some of them even occur sympatrically at certain sites. They probably feed on the same type of prey as they readily capture woodlice. On the other hand, they differ in body size, mouthparts shape, sculpturing of carapace, morphology of the copulatory organs, karyotype and DNA sequences. Experimental interspecific mating showed a partial precopulatory behavioural barrier between Dysdera erythrina and Dysdera cechica, sp. nov. Our data suggest that karyotype evolution of the complex included chromosome fusions and fissions as well as translocations (between autosomes as well as autosomes and sex chromosomes). We hypothesise that chromosome rearrangements generating reproductive incompatibility played a primary role in speciation within Dysdera complexes. Dysdera spiders are poor dispersers, and their original distribution areas (forested areas in the Mediterranean) were repeatedly fragmented during Quarternary climatic oscillations, facilitating integration of chromosome rearrangements into karyotypes by genetic drift. Sympatric occurrence of closely related species may have been promoted by prey segregation as suggested by differentiation in body size in co-occurring species. The following new species are described: D. catalonica, sp. nov., Dysdera cechica, D. dolanskyi, sp. nov., D. fabrorum, sp. nov., D. garrafensis, sp. nov., D. graia, sp. nov., D. kropfi, sp. nov., D. minairo, sp. nov., D. portsensis, sp. nov., D. pradesensis, sp. nov., D. pyrenaica, sp. nov., D. quindecima, sp. nov., D. septima, sp. nov., D. stahlavskyi, sp. nov., D. tredecima, sp. nov. and D. undecima, sp. nov. © Oto Zimmermann
Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum; Pirata von Noldenteich; Křižák Neoscona adianta za humny!; Ještě Porrhomma; Jak je to s původem křižáka Argiope bruennichi v Česku?; Rytířský souboj; Arachnologická exkurze – jižní Morava 2015; Ocenění arachnologové; Aktualizace rolí v České arachnologické společnosti; Konference; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2014

 © Oto Zimmermann
Nine species of the genus Dysdera were found to occur in central Europe: D. adriatica Kulczyński 1897, Dysdera crocata Koch 1838, D. dubrovninnii Deeleman-Reinhold 1988, Dysdera erythrina (Walckenaer 1802), Dysdera ninnii Canestrini 1868, Dysdera hungarica Kulczyński 1897, D. lantosquensis Simon 1882, D. longirostris Doblika 1853, and D. taurica Charitonov 1956. Two species, D. dubrovninnii and D. lantosquensis, are newly recorded from central Europe. The original description of D. hombergi (Scopoli 1763), the name used for a common species of the genus Harpactea, probably refers to Dysdera ninnii. We retain the name Dysdera ninnii as a nomen protectum. Dysdera hamulata Kulczyński 1897 appears to be a junior synonym of D. maurusia Thorell 1873. This North African species probably does not occur in central Europe, and a previous record from Slovakia is probably based on mislabeled material. A review of all species of Dysdera named from outside the Palearctic region demonstrated that D. australiensis Rainbow 1900 and D. magna Keyserling 1877 are junior synonyms of Dysdera crocata, and that D. bicolor Tatzanovski 1874 and D. solers Walckenaer 1837 are erroneously placed in the genus Dysdera; the former is likely to be an oonopid and the latter a caponiid. In central Europe, Dysdera spiders prefer xerothermic forests, particularly sites enriched by calcium. All species probably have biennal life-cycles. The karyotype of males of seven species were examined, and diploid chromosome numbers were found to be extraordinarily variable, ranging from 9 (Dysdera crocata) to 40 (D. longirostris). Karyotypes consist of holocentric chromosomes.

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (229 used records)
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr720429
Zemní past70814100
Neurčeno124088
Prosev3307
Smyk1125
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (218 used records)
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Dubohabřiny0303
Travnaté stepi0101
Nehluboké podzemní prostory (pukliny, půdní horizonty)417010
Haldy a výsypky2102
Neurčeno19147114
Suché louky731018
Skalní stepi na vápenci4608
Reliktní bory na skalách2103
Bučiny nižších poloh4104
Horské bučiny1102
Suťové a roklinové lesy5306
Lesostepní doubravy128017
Skalní stepi na jiných horninách1101
Výsadby listnáčů2201
Lesy2002
Suché doubravy15124
Ovocné sady s luční vegetací0201
Kamenité suti nižších poloh3205
Kamenolomy1101
Přirozené lesy0202
Ruderály0101
Výsadby jehličnanů3407
Suché křoviny2002
Lesní okraje1101
Xerotermní travinobylinná společenstva0202
 MalesFemalesJuvenilesRecords