Records by time
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 Not endangered 3x 9x 99x 25x 136x

Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843

Czech namezápředník obecný
Threat levelNot endangered
Records136 nálezů, 71 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record 2014 , Stanislav Rada
Distribution areaHolarctic, eM
Phytogeographic areaMeso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidity(very dry, dry, semi-humid), humid, very humid
StratumGround layer, Shrub layer, Canopies
Osvětlení stanovišťopen, semi-open
Hojnost výskytuscarce
Altitude300-1500

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (73 used records)
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Smyk138015
Žlutá miska2002
Individuální sběr1513015
Prosev4205
Zemní past816020
Sklepávání1216416
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (89 used records)
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
pastviny1101
mezofilní louky1001
Vrchoviště1618115
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0404
Rašeliniště a slatiniště1413014
Kamenité sutě2203
Acidofilní bukové bučiny1102
Pastviny2101
Porosty vysokých ostřic1102
Kosodřevina2102
Reliktní bory na skalních podkladech0101
Suťové a roklinové lesy1101
Pískovna1001
Louky0102
Přechodová rašeliniště3102
Xerotermy na jiných podkladech3405
Podmáčené smrčiny1001
Močály4345
Slatiniště3202
Smrkové monokultury3107
Rákosiny, orobincové porosty1203
Vlhké louky0102
Kultury listnáčů1101
Krátkostébelné trávníky s mechy a lišejníky0303
Haldy a výsypky1001
Skalní stepi na vápencových podkladech1001
Lesní okraje0101
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole3201
Luční úhory1202
Kulturní lesy1001
Písečné přesypy1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords