Records by time
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) Not endangered 5x 6x 135x 30x 176x

Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830)

Czech namezápředka domácí
Threat levelNot endangered
Records176 nálezů, 62 kvadrátů
First record 1860, F. Prach, Prach 1860
Last record 2020 , Radek Šich, Kryštof Rückl
Distribution areaEuropean (West Siberia
Původnost stanovišťclimax, artificial
Humidityvery dry
StratumGround layer, Vertical surfaces
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-800

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (116 used records)
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr11171230
Fotografie0001
Zemní past9334575
Smyk4103
Eklektor0101
Prosev2216
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (112 used records)
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
interiéry budov0113
zahrady1102
Vnější stěny budov0212
vnější stěny budov1101
Kamenité sutě7225953
Lesní okraje4204
Smrkové monokultury1102
Skály nižších a středních výšek1224
Interiéry budov1512419
Parky1001
Sklepy1101
Kamenolom0101
Urbánní biotopy0101
Xerotermy na jiných podkladech2204
Acidofilní bory0101
Rákosiny, orobincové porosty0001
Přirozené lesy1001
Suťové a roklinové lesy1001
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1203
Lesy1001
Skalní a suťové biotopy0011
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy5005
 MalesFemalesJuvenilesRecords