Records by time
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) Not endangered 8x 5x 146x 35x 194x

Attulus pubescens (Fabricius, 1775)

Czech nameskákavka okenní
Threat levelNot endangered
Records194 nálezů, 88 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2019 , Radek Šich
Distribution areaEuropean (Amur-Maritime area
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, artificial
Humidityvery dry, dry
StratumGround layer, Vertical surfaces, Tree trunks
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-400-700

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (121 used records)
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr6832671
Zemní past2919541
Prosev3504
Smyk5404
Sklepávání0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (93 used records)
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
vnější stěny budov0101
osluněné skály nižších poloh1001
Vnější stěny budov15508
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou2102
Xerotermy na jiných podkladech7805
Skály nižších a středních výšek10208
Interiéry budov4408
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy1102
Louky4003
Skalní stepi na vápencových podkladech1001
Haldy a výsypky0102
Kamenité sutě2517229
Polní cesta5425
Lesní okraje4154
Kamenolom1001
Osamělé stavby, samoty, hradní zříceniny0101
Obhospodařované pozemky1001
Suťové a roklinové lesy0101
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy2002
Urbánní biotopy0202
Bylinný lem lesa0101
Lužní lesy0101
Skalní a suťové biotopy0101
Horské buko-jedlové lesy1001
Parky0101
Rašeliniště a slatiniště1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords