Records by time
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) Not endangered 8x 5x 145x 35x 193x

Attulus pubescens (Fabricius, 1775)

Czech nameskákavka okenní
Threat levelNot endangered
Records193 nálezů, 88 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2019 , Radek Šich
Distribution areaEuropean (Amur-Maritime area
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, artificial
Humidityvery dry, dry
StratumGround layer, Vertical surfaces, Tree trunks
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-400-700

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (122 used records)
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr6940778
Zemní past2616435
Prosev2102
Smyk2301
Sklepávání0101
?2305
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (93 used records)
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
vnější stěny budov15609
osluněné skály nižších poloh11209
horská vřesoviště2102
travnaté stepi7805
interiéry budov4408
lesostepní doubravy1102
Louky4003
skalní stepi na vápenci1001
haldy a výsypky0102
kamenité suti nižších poloh2517229
obilná pole5425
Lesní okraje4154
kamenolomy1001
ruderály0303
Obhospodařované pozemky1001
suťové a roklinové lesy0101
dubohabřiny2002
suché lesní lemy0101
údolní jasanoolšové luhy0101
Skalní a suťové biotopy0101
horské bučiny1001
městské parky0101
rašeliniště1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020